‘Jeu de boules’

Op 18 september 2019 hebben bezoekers van het Huis van Weezenhof en bewoners van de Talis flats (40e straten), jeu de boules gespeeld op de banen bij deze flats. De zon scheen en de woningcorporatie had voor koffie en thee met lekkers gezorgd. Ongeveer twintig mensen probeerden met veel plezier hun bal zo dicht mogelijk bij de but (het kleine balletje) te krijgen. Een geslaagde middag met vervolg!

Nu wordt er elke woensdagmiddag (13.30 tot circa 16 uur. Behalve bij slecht weer) met veel plezier jeu de boules gespeeld. Je moet zelf voor de jeu-de-boulesballen zorgen.

Fotoreportage op bladzijde 39 van de Dukenburger nummer 8-2019

menu