‘Je kunt altijd een beroep op ons doen’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op het Sociaal Wijkteam Dukenburg. Een gesprek met Marcel Vosters, Ashley Schaap, Miek Robben en Erni Venhovens (teamleider 2e van rechts, heeft begin 2019 Dukenburg verlaten voor een nieuwe uitdaging).

Lopend door het Atrium in Wijkcentrum Dukenburg, op weg naar het gesprek met het sociaal wijkteam, kom je op een gegeven moment een grote lichte kamer in. Daar zit het centrale kantoor van het Dukenburgs wijkteam. Een drukke ochtend daar. Na een hartelijke ontvangst gaan we daarom naar een vergaderruimte om niet teveel te storen. Vrolijke opmerkingen over de schots en scheef staande opstelling van de vergadertafels. Dan meteen terzake. Een boeiend gesprek over alle taken van het sociaal wijkteam.

Wat is sociaal wijkteam (SWT)?

 

Het SWT komt voort uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In een SWT werken beroepskrachten met verschillende specialisaties op het gebied van welzijn en zorg. Zij helpen bewoners met oplossingen als het (even) tegenzit. Erni, Marcel, Miek en Ashley unaniem: “Iedereen, maar dan ook iedereen kan in kwetsbare situaties terecht komen. Er is soms schaamte om dat te zeggen. Daardoor weten mensen niet meer wat ze wél kunnen doen. Maar ook als ze het wél weten, blijft beroep op hulp een hele stap. Er zijn zoveel instanties. We kijken wie baat heeft bij welke hulp en helpen bij doorverwijzing. Mensen kunnen dan verder met hun leven. Daarvoor is het sociaal wijkteam opgericht.” Dukenburg heeft het grootste sociaal wijkteam van Nijmegen. Er werken achttien beroepskrachten. Er wordt veel samengewerkt met instanties en vrijwilligersorganisaties in de wijk. Op de eerste verdieping in het wijkcentrum zijn flexplekken voor anderen ingericht om mee te denken en te werken. Daardoor kan snelle afstemming plaatsvinden. Dukenburg heeft recht op twee teams, maar opsplitsing is niet logisch.

Keukentafelgesprek

Er wordt gesproken over een keukentafelgesprek. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Erni: “Het woord keukentafelgesprek roept veel misverstanden op. Ook zonder keukentafel komen we op huisbezoek. Mensen voelen zich op hun gemak en wij krijgen een goed beeld hoe mensen leven.” Anderen vullen aan: “Wij hoeven niet altijd bij de mensen thuis te komen. Als iemand zich daarbij goed voelt of niet mobiel is: natuurlijk. Maar in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld huiselijk geweld, wordt juist op een andere plek afgesproken. Doorvragen is wel heel belangrijk. Mensen vinden het soms moeilijk onder woorden te brengen wat er aan de hand is. We kijken wat mensen in hun eigen omgeving kunnen oplossen, maar ook bij welke instantie ze terecht kunnen. We ondersteunen mensen die om hulp vragen, maar nemen niet de regie over. We doen niet iets zonder dat je weet wat we gaan doen.” Ashley: “Het soort vragen dat binnenkomt verschilt enorm.” Miek vult aan: “De vragen worden ook ingewikkelder. Nogal eens is er sprake van verschillende problemen tegelijkertijd.” Marcel: “Gelukkig kunnen we snel schakelen tussen verschillende specialisaties binnen ons team.” Erni: “Door terugtredende overheid en zorg neemt de vraag in zijn geheel toe. Mensen worden geacht langer thuis te blijven wonen, met ondersteuning.” Het is geen cafetariasysteem. Bewoners hebben nergens meer vanzelfsprekend recht op. Maar er wordt bekeken wat wél kan. Geweldig werk Erni, Ashley, Miek en Marcel: ”Het is steeds geweldig om te horen dat mensen zich geholpen voelen, dat ze verder kunnen. Dat je in samenwerking met zoveel anderen de juiste oplossing vindt. Als team het verschil te kunnen maken. Onze vurige wens voor de toekomst: we hopen nog lang samen met bewoners en zorgaanbieders ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en deel kan nemen aan de maatschappij.”

Oog voor elkaar: niemand kan zonder. Contact Telefonisch: 088-0011300. Via de site: klik hier   Of aanmelden bij Stip (balie begane grond Wijkcentrum Dukenburg).

Bericht december 2018

menu