‘Janwillem Koten 1930–2023’

Dukenburg heeft een zeer wijze man verloren.

Na een ziekbed van ruim een half jaar overleed Janwillem Koten op donderdag 18 mei. Hij werd 93 jaar oud.

Janwillem was zeer gelovig. Van huis uit was hij Rooms-Katholiek, dus christen, maar hij had net zoveel waardering voor de islam en het jodendom. Hij stierf op Hemelvaartsdag. Expres of toeval? We weten het niet, maar in ieder geval erg van toepassing. Op 24 mei is in Grevenbicht afscheid genomen van Janwillem. Er was een uitvaartmis, waarna hij is begraven bij zijn voorouders.

Omdat Janwillem zoveel betekend heeft is hij ook in Dukenburg herdacht. Op zondag 2 juli was er in de Ontmoetingskerk een herdenkingsbijeenkomst. Enkele sprekers vertelden over Janwillem, zijn werk en vriendschappen. Een bijeenkomst met muziek het plaatsen van een gedachteniskruisje in de Mariakapel en veel kaarsjes. Waarna de aanwezigen naar buiten gingen om bij herinneringsboog in de Ontmoetingstuin bloemen te brengen en een naamplaatje van Janwillem te bevestigen. Klik hier voor de foto’s.

Hieronder een in memoriam van de medewerkers van de Zevensprong, Canon van Dukenburg en stadsdeelblad de Dukenburger. Voor meer herinneringen de columns van Janwillem klik hier

Burgemeesters

Janwillem Koten is geboren in 1930 te Grevenbicht, Zuid-Limburg.

  Hij stamt uit een geslacht van burgemeesters, van wie sommigen tevens bierbrouwer waren. Enkele voorouders van moederskant waren onder andere wethouder, locoburgemeester, apotheker-geneesheer te Roosendaal en stadsdokter te Helmond.

Gezondheidszorg

Na zijn opleiding tot arts en patholoog, werkte Janwillem onder andere als universitair hoofdambtenaar in Utrecht en hoogleraar pathologie. Zijn proefschrift ging over het ontstaan van kanker waarbij ook computer genealogische onderzoeksmethoden betrokken werden. Janwillem woonde en werkte jarenlang als tropenarts in Nairobi, Kenia, Tanzania, Oeganda, Congo, Syrië (Aleppo) en Saoedi-Arabië. Hij werkte daarna in Nederland als sociaal geneeskundige en kreeg hiervoor het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

Dukenburg

In het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen, waar hij met zijn echtgenote Helena woonde, kwam hij onder andere voor de belangen van de wijkbewoners op. Hij was lid van de bewonerskoepel Stichting de Zevensprong en hij deed vrijwilligerswerk voor het stadsdeel. Ook heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de ontwikkeling van de Canon van Dukenburg. Janwillem schreef 45 jaar voor bladen in Dukenburg, achtereenvolgens Dukenburgs Nieuws, Trefpunt, Wij in Dukenburg en Lindenholt en de Dukenburger. Verder was hij acht jaar lid van de Seniorenraad en betrokken bij aantal gemeentelijke adviesgroepen. Daarvoor werd hem de Zilveren Waagbrugspeld toegekend.

Genealogie

In zijn vrije tijd ging zijn voorliefde onder andere uit naar historie en genealogie en het gebruik van de computer bij de genealogiebeoefening. Zijn belangstelling voor genealogie is ontstaan omstreeks 1988. Toen bezocht hij een vergadering van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, waar hij een kwartierstaat onder ogen kreeg met zijn voorouders van overgrootmoederskant Corten-Beckers. Bijna twintig jaar was hij medewerker en later hoofdredacteur van het voormalige NGV-computer genealogisch blad Gens Data. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar de toepassing van het DNA-onderzoek bij de genealogie en de Joodse genealogie vanwege enige kennis van het Hebreeuws. Of het nu over Dropbox, Linux, Cloud-Computing, HAPLO en DNA-genealogie of bokkenrijders gaat, Janwillem Koten heeft erover geschreven. Hij was lid van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Was lid van het bestuur van de Sectie Genealogie van het Koninklijke LGOG. Hij was lid van de afdeling NGV-Kwartier van Nijmegen. Hij was een aantal jaren lid van het hoofdbestuur van de NGV. Ook publiceerde hij regelmatig in diverse genealogische tijdschriften zoals Ons Erfgoed (nu Genealogisch Erfgoed Magazine) en afdelingstijdschriften. Als lid van de webredactie van de NGV-website, schreef hij wekelijks artikelen en recensies over nieuwe tijdschriften en boeken. De ontwikkelingen wereldwijd, van de genealogie hadden zijn aandacht.

Bericht juni 2023

menu