Janwillem 2022-6

‘Tekens die verontrusten’

Het grote Nijmeegse zomerfestijn is enkele weken geleden ondanks de hitte goed verlopen. Helaas waren er dit jaar minder Vierdaagsewandelaars dan in het verleden. ‘Normaal’ zijn er 46.000 wandelaars, exclusief de vele mensen die op de wachtlijsten stonden. Dit jaar waren er maar 35.000 wandelaars. Helaas ook was er relatief meer uitval door de hitte en dit ondanks dat de Vierdaagse maar een driedaagse was. Gelukkig was er een massale opkomst van mensen die in de Via Gladiola de helden feestelijk inhaalden. Jammer dat de eerste aankomers, door vertraagde opkomst van de autoriteiten, die feestelijke hulde na hun prestatie moesten missen. Toch is na twee jaar uitval inclusief de grote hitte de 104de Vierdaagse toch nog een groot succes geworden. Een verontrustend bericht was echter een stijging van het aantal coronagevallen nadien. Bovendien klaagden de middenstanders dat heel wat bezoekers hun eigen supermarktbier meebrachten. Zij maakten geen gebruik van de talloze horecagelegenheden die moeite deden om de verliezen na de lockdowns weer wat goed probeerden te maken. Maar ja een biertje van 3,50 euro in het café is wel veel duurder dan het 50-centbiertje uit de supermarkt. Wanneer deze trend zich volgend jaar voortzet, zullen de Vierdaagsefeesten soberder worden. Want de middenstand financiert grotendeels dit festijn.

De geringere belangstelling van de wandelmars is ook een teken dat de samenleving na de coronaperiode nog lang niet op de oude koers ligt en verder verschraalt. Hetzelfde geldt in Dukenburg ook voor heel wat verenigingen, die wat belangstelling en ledenaantal betreft door corona gehalveerd zijn. Dit geldt trouwens tevens voor het theater- en concertbezoek. Het zijn vooral de ouderen die om tal van redenen hier afhaken. In september begint weer het nieuwe verenigingsjaar. Men zal dan extra publiciteit kunnen gebruiken om de mensen weer terug te krijgen die door corona afhaakten. Wanneer wij als de Dukenburger hier hulp kunnen bieden, dan staan we klaar. We zijn er uiteindelijk toch om de Dukenburgse samenleving leefbaar te houden. Het aanmoedigen van sociale contacten is een belangrijke taak van ons hierbij. Goede sociale contacten zijn immers een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid van een wijk.

Een laatste punt van zorg in Dukenburg is het vertrek van middenstanders. Zo betreur ik het sluiten van de fietsenzaak in Malvert waarvoor geen opvolger kon worden gevonden. Veel kleinere zaken verdwijnen langzamerhand en dan hoef ik maar naar het grootwinkelcentrum in Zwanenveld te wijzen waar veel winkels leeg kwamen te staan. Het bestuur van het winkelcentrum probeert het winkelcentrum met al enig succes aantrekkelijker te maken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de opgang en is men bezig met het betegelen van de trap. De toiletten zijn op een haar na gereed.

Het is zaak dat de Dukenburger zijn kleinere middenstandszaken extra weet te waarderen. Het moet niet zo worden als in veel kleine plaatsen dat een of twee groteketensupers als Jumbo, AH et cetera alleen de dienst gaan uitmaken. Dat is nu al het geval in veel dorpen. Ik was een dezer dagen in een klein dorp. Er waren geen kleine buurtzaken als een slager of bakker meer. De enige super had een monopoliepositie. Ik merkte dat bij deze enige super veel schappen leeg waren en ik duurdere spullen moest kopen dan ik gewend was, terwijl de gewone spulletjes al meer dan 10 procent duurder waren. Ik gaf meer geld uit dan ik oorspronkelijk wilde. Opgepast dus mensen in Dukenburg, dat het hier ook niet deze kant uitgaat en dat slechts enkele supermarktketens uiteindelijk hier de dienst gaan uitmaken.

Janwillem Koten

menu