Janwillem 2021-9

‘Terugblik op het nare jaar 2021’

Tijdens het weekend van 31 oktober was ik voor het bezoek van de familiegraven in mijn geboortestreek Zuid-Limburg. Daarbij reed ik door Gulpen en Valkenburg. Hoewel veel van de ellende is opgeruimd, zijn de sporen van de epidemie op allerlei vlakken nog goed zichtbaar. Veel feestelijkheden zullen er bij de jaarwisseling hier niet zijn dacht ik.

Trouwens, zo dacht ik verder, voor heel Nederland is dit geen plezierig jaar geweest. Ik denk dan allereerst aan de misère van de corona epidemie, die ons land buitengewoon in ongerede bracht, waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving op onaangename manier toenamen.

In september hoopte men nog dat tegen het einde van het jaar de crisismaatregelen verder zouden kunnen worden geschrapt, zodat we onbelemmerd de feestdagen zouden kunnen vieren. Het tegendeel is echter het geval. De vierde coronagolf neemt in alle hevigheid toe. Het ergste moet nog komen. In veel opzichten kan men de overheid onnodig traag handelen verwijten.

Verder is gebleken dat de gevolgen van de ziekte veel ernstiger zijn dan men dacht. COVID-19-symptomen blijven een jaar na het begin van de ziekte nog bestaan, zelfs bij sommige personen met een milde ziekte. Vrouwelijk geslacht en obesitas waren de belangrijkste oorzaken voor langdurige klachten. Veel mensen kunnen daardoor ook niet snel aan het werk. Dat betekent trekken van de bijstand voor veel gezinnen.

Of alles nog niet erg genoeg is zijn onlangs de kosten voor gas en de het dagelijkse leven drastisch omhooggeschoten. De lonen houden die stijging van de kosten van levensonderhoud niet bij. Vooral de ouderen zijn getroffen door deze geldontwaarding en het uitblijven van de indexatie. De vrees van veel ouderen, vroeger ‘oud is arm’, komt weer terug. Vele senioren kunnen nauwelijks meer rondkomen, laat staan een feestje vieren bij Kerstmis en Nieuwjaar. Zorgen nemen toe. Hoewel de tijd voor veel mensen zorgelijk is, is niet alles zo zwart als het lijkt. We zijn nog steeds een welvarend land dat de ergste klappen van de economische crisis kan opvangen. Onze gezondheidszorg behoort nog steeds tot de allerbeste van de wereld. Dat is dus reden om dankbaar te zijn. Ook de coronavaccinatie, weliswaar niet volmaakt, heeft veel mensen tegen de coronaziekte beschermd. In Meijhorst hebben we verder een heel mooi winkelcentrum gekregen. Kortom, we mogen blij en dankbaar zijn dat we in Dukenburg en Nederland wonen.

Zeker als je ons vergelijkt met andere landen, zelfs die in onze omgeving. Met dit voorrecht van Nederlander te zijn wens ik u toch een goede jaarwisseling toe. Tevens wens ik voor u dat 2022 een beter jaar zal worden.

Janwillem Koten

menu