Janwillem 2021-3

‘Een misplaatste verkiezingsdag’

Iedereen is blij dat de verkiezingen voorbij zijn. Ik hoorde dat van veel mensen om me heen. Men vond het eigenlijk dit keer maar niks. Het zwaartepunt lag geheel en al bij de televisie. Als politieke partij was je van tv-regisseurs helemaal afhankelijk en dat was voor diverse partijen toch een belemmering. Avond aan avond ging dat maar op dezelfde manier door zodat het voor nogal wat mensen toch wat teveel van het goede werd. Ik heb maar snel mijn stem postaal uitgebracht, zodat ik niet meer de aandrang kreeg iedere avond naar dezelfde vertoning te kijken.

Ik had te doen met al die politici die iedere avond dezelfde sprookjes moesten vertellen en tevens op moesten letten dat er geen mes in hun rug verdween. Zou niks voor mij zijn. Het ergste vond ik die mediatirannen, die met hun opgeblazen ego hun zogenaamde politieke wijsheden debiteerden. Uiteraard was corona het centrale thema, waarbij mensen van allerlei allure vaak veel onzin naar voren brachten. Je kon zien dat ze trots waren om op de tv te verschijnen om daar met veel bravoure hun zegje te mogen doen en belangrijk te lijken. Er waren voor mij ook partijen die met egoïstische standpunten de kiezer trachtten te lokken en die zoals later bleek daar veel succes mee hadden geboekt. Dit is een teken dat door corona de samenleving is verhard.

Veel mensen zijn niet gelukkig met de verkiezingsuitslag. In Dukenburg was de uitslag dan wel niet zo verrassend, maar wel uitzonderlijk voor D66 die erin slaagde in Meijhorst de grootste partij te worden. Wie dat mij een jaar geleden voorspeld zou hebben, had ik niet alleen niet geloofd maar ook meewarig uitgelachen, omdat D66 in Meijhorst altijd onderaan bungelde. Verder heeft de uitslag van Dukenburg ons imago geen goed gedaan. De oorzaak van dit stemgedrag is dat veel mensen angstig en ontevreden zijn. Dat is al jaren zo. Dukenburg is een achtergesteld gebied geweest. We wachten bijvoorbeeld al veel jaren op een gerenoveerd winkelcentrum in Weezenhof dat er almaar niet komt. Wellicht brengen de pas gelanceerde kanaaloeverplannen eindelijk verbetering.

Eigenlijk was die eigenaardige verkiezingsuitslag te verwachten. Wie organiseert nu een verkiezing midden in een pandemie die veel dodelijke slachtoffers eist. Veel mensen zijn dan niet fit genoeg om evenwichtig te kiezen. Ze zijn immers angstig om corona te krijgen, daarvan ernstig ziek te worden en mogelijk daaraan zelfs te sterven. In deze situatie denk je voornamelijk aan de dag van morgen of je er dan nog bent. Bij het kiezen zijn dan niet de lange termijn problemen aan de orde – hoe belangrijk ook – maar vooral de overleving en de dag van morgen. Het postale kiezen voor 70-plussers, dat veilig stemmen moest waarborgen, is een mislukking geworden. Iemand met vijf milligram hersenen kon voorzien dat dit op een fiasco zou uitlopen. De overheid heeft deze miskleun dan ook moeten toegeven.

Beter was geweest om de verkiezingen uit te stellen, totdat de meeste mensen hun corona-vaccinatie hadden ondergaan, zodat ze daarna tot een meer overwogen kiesoordeel konden komen, waarbij ook de lange termijn problemen meer aandacht kregen. Een half jaar de verkiezing uitstellen zou toch geen catastrofe zijn geweest. Nu krijgen we een kabinet dat vooral vanwege corona op die positie is gekozen. Wanneer we in het najaar na de coronagolf geconfronteerd worden met de huidige grote problemen, zoals de woningnood bij jongeren, de problemen met de integratie, het milieu en zo meer, dan bestaat de vraag of we de juiste mensen in de regering hebben om die problemen aan te kunnen. Zorgelijke tijden kunnen we daarom wel verwachten.

Janwillem Koten

menu