Janwillem 2021-2

‘Buurtaandacht…Nog belangrijker nu de Lock Down zo lang duurt’

Vorig jaar rond deze tijd was het eerste corona geval. Sinds die gebeurtenis hebben we heel wat meegemaakt. Met de komst van het Engelse virus zijn de laatste tijd de beleidsmaatregelen, die door de bevolking-breed goed worden ondersteund. Het is duidelijk dat deze maatregelen bijten. Het betreft vooral de jongeren, die nu op zoek zijn naar een levenspartner en dus aangewezen zijn op informele ontmoetingen in een ontspannen sfeer in een van de vele uitgaansgelegenheden die Nijmegen vroeger bood. Het is ook duidelijk dat deze jongeren door deze corona-maatregelen als de avondklok depressief en zeer gefrustreerd raken en dat er bovendien zeer veel verzet komt De schaatsdagen door de koude en de ontmoetingen op het ijs, hebben wellicht enigermate de pijn wat verzacht. Maar nu met examens voor de boeg wordt het extra zwaar, omdat voor begripsvorming over de stof, onderlinge discussie wezenlijk is. Een beter pil de laatste tijd is dat steeds meer jongeren ook door de Engelsen variant extra worden getroffen en dat bij 10% van hen een chronische vorm van de ziekte optreedt die maanden zelfs jaren kan voortduren en een streep kan zetten door een carrière.

Maar ook voor de senioren, zekers als het alleenstaanden betreft, zoals de vele weduwen in onze wijk, worden door de huidige belemmerende maatregelen getroffen. Veel bijna ondraaglijke eenzaamheid. Vaak zijn de buurtzorg de enige die ze op een dag in levenden lijve spreken. Ik sprak gisteren met een oude dame die al dagen haar eigen stem niet had gehoord. De gang naar Wijkcentrum, de bibliotheek, het bridgeclubje, de klaverjasavond, kunnen allemaal niet doorgaan. Het wijkcentrum zit dicht. Je ziet dan maar weer eens hoe belangrijk deze voorziening voor de leefbaarheid van onze wijk is. De ernstige koude dagen, die de zwakte van onze samenleving blootlegden, hebben deze eenzaamheid alleen maar verergerd omdat men de gladheid en het optreden van beenfracturen vreest in een tijd dat in ieder geval gebrek is aan medische zorg en bij heupfracturen de heupprothese schaars zijn. Het is zelf maar de vraag of je goed geholpen kunt worden. Bij fracturen aan de armen kan de zelfzorg belemmert zijn en is men gedwongen een beroep op derden te doen.

Maar er zijn ook lichtpuntjes, Rond 1 maart zijn de meest kwetsbaren gevaccineerd en kunnen de senioren zich wat vrijer gaan bewegen, zonder de angst op besmetting en het optreden van een dodelijke ziekte. Het is voor senioren dus nog even vol te houden.

Een tweede lichtpuntje is de bereidwilligheid van veel mensen om in noodgevallen bij te springen. Ik weet dat er veel buurten zijn waar men onderling op elkaar let en waar een klein praatje aan de deur al wonderen doet. Vooral eenzamer ouderen beginnen de moed te verliezen en. In een dergelijk geval kan een dergelijk praatje bijna levens redden zijn. Ook bij sommige buurtmedia zoals Nextdoor worden regelmatig hulp aangeboden. Het buurtcontact is essentieel voor de leefbaarheid. Helaas zij n er ook in Dukenburg kille buurten. Dat kan soms voor kwetsbaren een ramp zijn.

De les die ik hier trekken is dat vooral nu de Lock-Down lang duurt buurtaandacht en een oplettend oogje op elkaar heel belangrijk zijn. Bedenk dat ook in deze tijd wel elkaars broeder hoeder moeten zijn. Nog even volhouden, tot de kwetsbare zijn gevaccineerd, dat duurt nog 2 maanden. Dat moet nog wel te doen zijn, al is het moeilijk voor sommigen zeer, zeer zwaar.

Janwillem Koten

menu