Janwillem 2021-1

‘2021, een belangrijk jaar voor Dukenburg’

Het wordt voor Dukenburg een belangrijk jaar: Meijhorst krijgt een ander winkelcentrum, er wordt volop gebouwd op de vroegere HAN-locatie, Het winkelcentrum in Zwanenveld moet op de schop, er zijn herbouwplannen voor het Winkelcentrum Weezenhof, de Skaeve Huse komen er en wat zijn de plannen voor de torenhoge windmolens langs de A73? Tenslotte zijn er nog de vergaande plannen rond de bebouwing van de Maas-Waalkanaaloever. Voor het kalm realiseren van deze projecten heb je veel gemeenschapszin nodig. Dat was ver te zoeken tijdens de oud-nieuwnacht. Er werd lustig geknald of er geen vuurwerkverbod bestond. Is het een wonder dat Nijmegen zoveel coronapatiënten heeft? Mensen verliezen hun discipline. Dat is begrijpelijk omdat ze zwaar gefrustreerd zijn geraakt. Dat neemt niet weg dat een gedisciplineerd gedrag veel invloed heeft op de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Die slapte kost levens, operaties gaan niet door en de verpleegkundigen raken overbelast. En wat te denken van het risico dat onze zorgverleners lopen tijdens de verpleging van zo veel corona-patiënten.

Ik zie de corona-epidemie als een frontgevecht waar aan de ene kant het zeer gevaarlijke virus de bevolking aanvalt die wordt verdedigd door het zorgleger, onze helden die zorgen dat de virusbesmetting en vooral de gevolgen ons zo weinig mogelijk raken. Net zoals in de oorlog de rode-kruis-soldaten de gewonden uit de loopgraven haalden; zo gaat nu ons ambulancepersoneel de viruslijders in besmette huizen ophalen. Dit met risico voor eigen gezondheid. Incidenteel vallen er dodelijke slachtoffers bij onze helden in de strijd tegen het virus. Dit brengt mij op de gedachte dat wanneer de pandemie in kalmer vaarwater is gekomen, we voor onze helden een standbeeld moet oprichten, met de namen van de gesneuvelde zorgslachtoffers in hun anti-virusstrijd. Jaarlijks zouden we de slachtoffers van de viruspandemie kunnen gedenken; jaarlijks, net zoals we nu de gevallen veteranen jaarlijks herdenken. Dat zal niet alleen de slachtoffers in herinnering roepen maar ook een waarschuwingsteken zijn dat we onze zorg goed op peil moeten houden.

Janwillem Koten

menu