Janwillem 2020-8

‘Netheid en discipline als remedie tegen COVID-19’

Mijn vorige kolom was bijna voorspellend. De vrees dat na de komst van de eerstejaarsstudenten een massieve coronabesmetting zou komen is bewaarheid. Dat geldt niet uitsluitend voor Nijmegen maar ook voor alle universiteitssteden. Na de komst van de nieuwe studenten verspreidde de infectie zich als een bliksemschicht door de academische gemeenschap. Je vraagt je af of dat zo had gemoeten en of men niet met verstandige preventieve maatregelen veel misère had kunnen voorkomen.

Ook de terugkerend vakantiegangers brachten heel wat besmettingen mee, vooral vanuit de landen waar corona veel voorkwam, zoals Spanje, Marokko, Frankrijk Turkije, Pakistan en Libanon. Kennelijk had men van de vorige uitbraak weinig geleerd, toen terugkerende wintersporters het virus in Nederland verspreidden. Eigenlijk had men al deze terugkeerders moeten testen. Nu overspoelen zij onze ziekenhuisbedden. Gaven de mensen van de regering hier wel het goede voorbeeld? Ook zij gingen naar het buitenland op vakantie, hetgeen af te raden was.

Ook wij Nederlanders in ons eigen land gedroegen ons soms of COVID-19 niet bestond. De discipline bij het betreden van een supermarkt was spoedig vergeten. Nu is deze na schade en schande weer ingevoerd. Hoe komt dat? Duidelijk is dat men na de oorlog door het mondig worden van de bevolking zich in principe verzet tegen maatregelen van de overheid. Hoelang duurt het niet alvorens een eenvoudige maatregel kansen krijgt? Iedereen wil zijn eigen gelijk hebben. Om de nare gevolgen van een dergelijke houding in te zien, hoeft men maar Nederland met Duitsland te vergelijken

Mijn gedachten gaan bij infectieziekten uit naar mijn jeugd. Heel veel kinderen kregen voor ze twaalf jaar waren kinkhoest, roodvonk, difterie, mazelen, kroep, longontsteking en nog vele andere kinderziekten. Elk jaar brachten we enkele medescholieren naar het graf. Aan de meeste infectieziekten kon men niet veel meer doen dan de bezwaren en het lijden wat verminderen. Als kinderen kregen we bij de opvoeding ingeprent netjes te zijn en ons gedisciplineerd te gedragen om ziekten te voorkomen. Iets wat de laatste jaren minder nodig scheen. Als ik aan mijn moeder denk zie ik haar vele uren met een poetsdoek druk bezig de boel schoon te houden. Ook volgde men de instructies die van boven kwamen met minder gemor op. De bevolking was volgzamer.

Zou het niet de moeite waard zijn deze lessen van vroeger weer eens op te pakken? Die bleken vaak effectief. Iets wat we vergeten schijnen te zijn door onze nonchalance en vooral door ons weinig sociale gedrag.

Janwillem Koten

menu