Janwillem 2020-5

‘Samen sterker’

We hebben nu zo’n drie maanden de coronacrisis. Niemand wil er nog iets van horen. Hoewel de ziekte veel misère brengt, zijn er ook wel leuke en hartverwarmende momenten. Om fit te blijven maken we wandelingen door Dukenburg en we komen in buurten waar we nooit eerder waren. We ontmoeten ook vriendelijke mensen die ons groeten en soms een praatje maken. Zo leerde ik veel mensen kennen. Af en toe gaan we op een bankje zitten en we genieten dan van het mooie groen en de stilte die Dukenburg biedt. Het deed me denken aan de tijd voordat de A73 was aangelegd. Die snelweg bracht immers veel geluidslawaai en veel fijnstof met zich mee. Mensen kunnen weer wat vrijer ademen. Trouwens, over de 100 kilometersnelheidslimiet hoor je nauwelijks meer iets frustrerends. Herinnert u zich nog het gedoe?

Ook heeft de coronaziekte in Weezenhof goede zaken gebracht. Mensen zijn vriendelijker voor elkaar. Het ‘Hart van Weezenhof’ heeft een netwerk waarbij de buren elkaar bijstaan. Iets leuks en bemoedigends is ook het initiatief van ‘Wij Weezenhof’. Ik zag een geslaagde tv uitzending. Het is een succesvolle manier om mensen bij elkaar te brengen in de anderhalvemetersamenleving. Ook in andere wijken hoor je dat de mensen meer onderlinge contacten hebben en naar elkaar omzien. Verder zijn er diverse initiatieven die de sociale samenhang van de buurt bevorderen. Dit zijn goede en hoopvolle ontwikkelingen.

De coronacrisis zal nog wel een tijdje voortduren. Men voorspelt nog meer zware tijden met de komst van veel economische tegenwind en ellende. Dan zijn een onderlinge samenhang in de wijk en onderlinge hulpvaardigheid belangrijk. Denk aan de voedselbank waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. Het is goed dat we de betere samenhang in de wijk volhouden. Want samen zijn we immers sterker!

Janwillem Koten

menu