JanWillem 2020-2

’16 maart – A73′

16 maart 2020 is een belangrijke dag, ook voor Dukenburg. Overdag mag men vanaf die datum maar maximaal 100 kilometer per uur rijden. Voor mensen die met de auto hun broodje moeten verdienen betekent dit extra werkuren. Bedenk dan dat we in een klein land wonen met de hoogste bevolkingsdichtheid van Europa. Dat betekent, meer dan in andere landen, dat wij in ieder geval al een zware milieubelasting hebben. We zullen in ons kleine landje voorzichtiger met elkaar en met de omgeving moeten omgaan, willen we het leefbaar houden. Op dit punt kunnen we veel van de Japanners leren, die die kunst goed verstaan. Wie wil raggen kan het beste naar Duitsland gaan. Daar is nog plaats voor autoracen. Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. Dat geldt vooral voor Weezenhof. Wellicht zijn door de lagere maximale snelheid de geluidslast en de fijnstofuitstoot ook minder. Diverse mensen zeiden mij dat ze ook wel ’s nachts een snelheidsbeperking op de A73 zien zitten. De geluidsdruk in bepaalde buurten van Weezenhof is ook in de nacht hoog door het ontbreken van geluidswallen in het Heumense deel van de A73. Dan nog een belangrijk punt bij de A73. In het deel nabij Dukenburg zijn vaak zeer ernstige ongelukken. Mijns inziens is de A73 langzamerhand overbelast aan het raken, waar men bij de aanleg niet op gerekend had. Verder zijn er natuurlijk de hoge maximale snelheid van 130 kilometer per uur en mogelijk ook de wegaanleg met vele wat moeilijke afslagen. Dit alles samen kan een mogelijke oorzaak voor de vele ongevallen zijn. Het is te hopen dat als maximumsnelheid vermindert, het aantal ongelukken afneemt. We kunnen dit vaststellen door de oude en nieuwe verkeerssituatie te vergelijken. Mochten er minder ongelukken komen, dan is de maximale snelheidsverlaging een zegen en een motief om die ook voor de nachtelijke uren door te voeren.

Janwillem Koten

menu