Janwillem 2019-7

Duuk-vrijwilligers: hulde!’

In augustus was bouwdorp Duuk succesvol, dankzij een goed bestuur en geestdriftige medewerkers. Zij liepen zich voor Duuk de benen uit het lijf, investeerden uren in de opbouw van het ‘bouwterrein’. Voorafgaand was er ook volop werk, zoals een nieuw draaiboek, het werven van sponsoren, de financiën enzovoort. De vrijwilligers kunnen terugzien op vijf feestdagen met glunderende kinderen. Voor meerdere kids het enige vakantie-uitje. Fijn dat gemeente en instellingen flink geldelijke ondersteuning verleenden. Voor gezinnen die de inschrijfkosten niet kunnen betalen, verleent Stichting Leergeld subsidie. Duuk-penningmeester Hans Veltmeijer verklaarde dat er financieel goed gedraaid is.

In 2020 kan met frisse moed een nieuw bouwdorp georganiseerd worden. Vooral het enthousiasme van de plusminus zestig vrijwilligers maakte dit festijn mogelijk. De locatie Lindenberg-Aldenhof en de inzet van hun medewerkers hebben absoluut aan het succes van Duuk bijgedragen. Dat het anders kan, bewezen jeugdvandalen bij bouwdorp Waterkwartier. Deze lolbroeken probeerden het kinderfeest te verpesten. Dit begrijp je toch niet. Kennelijk hebben ouders hun kroost niet goed in de hand. Bewijs hiervoor zijn de fors gestegen uitgaven voor jeugdzorg, waardoor talloze bezuinigingen worden doorgevoerd. Ook Dukenburg zal steeds minder subsidie ontvangen. Dit betekent nog vaker een beroep op vrijwilligers en sponsoren voor activiteiten. Vrijwilligers worden letterlijk goud waard. Alom klaagt men dat hun aantal zo terugloopt. Dit is mede het gevolg van de ontkerstening van de samenleving: kerken waren grootleveranciers van vrijwilligers. Om de schaarste aan deze hulp te beperken moeten gemeente en samenleving nieuwe wegen zoeken. Extra bemoediging van reeds actieve vrijwilligers kan dit stimuleren.

Gemeentelijke ambtenaren bezochten Duuk en waren vol lof over het vrijwilligerswerk. Ondanks uitnodigingen bleef overige politieke belangstelling uit. Vrijwilligers zitten niet op loftuitingen te wachten, maar een schouderklopje kan geen kwaad. De Dukenburger geeft er ook eentje, met de wens: ga zo door mensen!

Janwillem Koten

menu