Janwillem 2019-6

Nogmaals het busbeleid voor senioren in Nijmegen’

Zoals eerder in dit magazine werd aangegeven is de gemeente van plan het buskaartenbeleid voor senioren te wijzigen, in die zin dat senioren die 30 procent boven het minimum aan inkomsten hebben geen recht meer hebben op een seniorenbuskaart.

Dit is om diverse redenen een slecht besluit. Uit vele buitenlandse onderzoekingen is gebleken dat duurder openbaar vervoer voor senioren de mobiliteit

van deze groep vermindert. Men legt daarvoor wel bewegingstuinen aan, maar uit oogpunt van mobiliteitbevordering zijn de gereduceerde seniorenkaarten, ook gezien de kosten, veel effectiever. Bovendien brengt de kostenreductie van het seniorenvervoer door het bezoek aan de binnenstad wat extra levendigheid. Vaak combineert men dit met winkelen of een terrasbezoek, wat tevens voor de stedelijke middenstander extra inkomsten betekent.

De kosten van bus zijn zodanig dat men de senioren weer in de auto jaagt. Wijchen, Malden en Kranenburg zijn dan de plaatsen waar men naartoe gaat. Kranenburg is ook al vanwege de benzine een geliefkoosde plaats om te winkelen. Wie naar het winkelgebied in Kranenburg gaat, ziet overwegend Nederlandse auto’s. Voor de Nijmeegse noodlijdende binnenstad is dit natuurlijk puur verlies.

Om een standpunt te bepalen ten aanzien van het vervoer van senioren had ik een goed gesprek met Breng, de vervoersorganisatie voor Nijmegen. Men blijkt mijn mening wat betreft de huidige seniorenkaarten te delen, vooral omdat dit zo goed loopt. Breng stelde echter dat de race nog niet was gelopen. Pas in september neemt de gemeenteraad

hierover een definitief besluit. Het is dus erg belangrijk dat de Dukenburgers hun stem laten

horen. Deze zaak is momenteel ook in overleg bij de Zevensprong. Wellicht moet enige actie worden voorbereid alvorens de raad een onwijs besluit gaat nemen.

Janwillem Koten

menu