Janwillem 2019-5

‘Zwanenveld denigrerend neergezet door Algemeen Dagblad’

Toen ik een dezer dagen (18 mei 2019) het Algemeen Dagblad las, zag ik een artikel waarin de problemen van Dukenburg breedvoerig werden besproken. Ik vond de toon nogal negatief. Wat men over Zwanenveld stelde, was niet om vrolijk van te worden. Ik vernam later dat dit Rotterdamse artikel ook integraal in de Gelderlander was verschenen. Vooral op dit Gelderlander-stuk werd door diverse wijkbewoners met verontwaardiging gereageerd. Velen vonden de inhoud ongepast. Zij wisten niet dat de bron Rotterdam en het AD was en dat het artikel was geschreven door twee Rotterdamse journalisten zonder kennis van Dukenburg.

Toen ik het AD-artikel nauwkeuriger las, zag ik dat een deel van de inhoud door de Rotterdamse journalisten was overgenomen uit de Dukenburger. We gaven toen een commentaar op de verkiezingsuitslag in Dukenburg en vergeleken die met de rest van de stad. Dit leverde interessant feitenmateriaal op dat in sommige aspecten tot nadenken dwong. We waren natuurlijk verbaasd dat ons artikel met de Dukenburgse gegevens deze landelijke interesse wekte. De Dukenburger is een blad dat door eenvoudige vrijwilligers-amateurs wordt samengesteld.

Het is dus heel bijzonder dat wij als amateurs de landelijke pers wisten te halen en een belangrijk politiek thema landelijk hebben aangekaart. Ik voelde me zelfs met dit resultaat bemoedigd hoewel de situatie in Dukenburg niet geheel juist was weergegeven. Bij het schrijven in dit magazine denk je soms: waarvoor doe je zo je best en waarvoor dient het allemaal?

Zou iemand het wel lezen? Maar met dit resultaat houden we er toch de moed weer in. Zo zie je maar dat kleine mensen in een bescheiden blad toch landelijke aandacht kunnen krijgen, zo denk ik dan. Mogelijk zal deze landelijke aandacht de visie van het stadsbestuur ten aanzien van Dukenburg wat doen bijstellen. Dan komt er toch nog wat positiefs uit deze soap.

Janwillem Koten

menu