Janwillem 2019-2

‘Windmolens’

Wanneer je met de auto richting Goch in Duitsland rijdt, zie je al van verre de windmolens die de grens Nederland-Duitsland markeren. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor op tal van andere toegangswegen tot Duitsland. Het doet me altijd vermoeden dat men de hinder van dergelijke windparken voor een deel over de grens wil werpen. Deze visie beperkt zich niet uitsluitend tot de landsgrenzen, maar zoiets voltrekt zich ook aan onze gemeentegrens. Heel concreet: de grens tussen Heumen en Weezenhof/Vogelzang.

Wat dreigt daar?

Er zijn plannen om langs de A73 een aantal windmolens te plaatsen met een tiphoogte van 200 meter, vlakbij de gemeentegrens. Het doet me vermoeden dat de Heumense gemeentebestuurders de politieke last van de windmolens zoveel mogelijk trachten te vermijden door deze giganten aan onze gemeentegrens te plaatsen, en wel op ongeveer 750 meter van de woningen van Dukenburg. Naast een laagfrequente bromtoon hebben de huizen aan de rand van Dukenburg, vrezen Weezenhoffers, ook last van slagschaduw die het woongenot kan verpesten en de waarde van huizen doet verminderen. Je hebt dus het gevoel dat Heumen de hinder van het energiepark grotendeels over de gemeentegrens wil werpen. Men denkt misschien dat aan de Nijmeegse kant slapers, wilden en idioten wonen. Het was netter geweest als de gemeente Heumen bij haar plannen ook de mensen uit onze wijk had uitgenodigd. Maar ik kreeg nog geen uitnodiging.

U wel?

Hoewel de plannen nog geen concrete vorm hebben aangenomen, is er reden tot grote waakzaamheid. Het beste zou zijn dat de gemeente Nijmegen een krachtig gesprek met de gemeente Heumen gaat voeren. Ook Dukenburg als geheel zal zich actief moeten opstellen. Er moet toch een minnelijke schikking te bereiken zijn, waarbij vrees voor overlast en waardevermindering van de huizen wordt weggenomen.

Janwillem Koten

menu