‘JA/JA sticker vanaf 1 februari 2024’

Nijmegen wil afval verminderen en zuinig omgaan met grondstoffen. De gemeente voert vanaf februari 2024 de JA/JA sticker in. Dit betekent dat je in Nijmegen alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus krijgt als er een JA/JA sticker op de brievenbus is geplakt.

Met deze nieuwe regels zijn bedoeld om verspilling van papier, inkt tegen te gaan en energie voor productie en transport van folders te verminderen. Het nieuwe systeem geldt niet voor huis-aan-huisbladen, daaronder vallen de gemeentekrant en de wijkbladen. Die worden gewoon nog bezorgd tenzij je een NEE/NEE sticker op de brievenbus plakt. Dan krijg je geen folders en geen huis-aan-huisbladen. De NEE/JA sticker mag nog gebruikt worden maar heeft dezelfde werking als geen sticker op de brievenbus.

Minder reclamefolders bij het oud papier
Het invoeren van de nieuwe sticker zorgt ervoor dat er minder ongewenste ongeadresseerde reclamefolders worden verspreid. Huishoudens zonder sticker krijgen nu volgens Stichting Milieu Centraal gemiddeld 20 folders per week, dat is op jaarbasis 26 kilo papier. Het wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak ongebruikt bij het oud papier of restafval. Volgens landelijk onderzoek gaat maar ongeveer een derde deel van de Nederlanders die nu geen sticker hebben een JA-JA sticker plakken. Als je hiervan uitgaat, betekend dat in Nijmegen ruim 700 ton (= 700.000 kg) minder reclamefolders bij het oud papier.

JA/JA sticker krijgen
De JA/JA sticker is gratis te verkrijgen op verschillende plaatsen in Nijmegen, zoals het stadhuis, de stadswinkel en diverse wijkcentra. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Nijmegen.

Laat alleen de folders die je wilt hebben bij je huis bezorgen, bestel ze hier: https://kiesjefolders.nl/

Bericht januari 2024

menu