‘Internationale schakelklas in de Lindenberg’

Na de paasdagen (11 april) start een nieuw activiteitenprogramma voor jongeren in de Lindenberg Aldenhof en de sportvelden van Waalstad voor nieuwkomers uit de (regio) Nijmegen die de Nederlandse taal nog niet spreken.

Het gaat om nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die nu niet naar school kunnen. In de gemeente Nijmegen wordt onderwijs geboden dat speciaal bedoeld is voor deze groep jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze internationale schakelklas (ISK) wordt verzorgd door het Pontem College. Omdat er een tekort is aan docenten, is er op dit moment een grote wachtlijst voor het ISK. Jongeren kunnen daardoor niet naar school en ze kunnen ook niet aan andere activiteiten deelnemen.

De gemeente Nijmegen meldt hierbij:

Er is voor deze jongeren een startprogramma ontwikkeld.

 

 Het programma bestaat uit verschillende inburgeringsactiviteiten voor 40 tot 70 jongeren. De jongeren krijgen les in de Nederlandse taal, maken kennis met Nijmegen en met andere jongeren, en gaan sporten. De activiteiten van dit startprogramma vinden binnen plaats op de locatie Lindenberg (Aldenhof 13-90). Ook worden er sportactiviteiten aangeboden op de sportvelden van Waalstad. De jongeren doen vrijwillig mee aan de activiteiten en worden intensief begeleid door beroepskrachten van verschillende organisaties.

Het programma start op 11 april en loopt in principe door tot aan de zomervakantie. Er zijn activiteiten op alle dagen van maandag tot en met vrijdag – m.u.v. de schoolvakanties en feestdagen – van 09.00 tot uiterlijk 15.00 uur.

In deze periode komen de jongeren met de bus, fiets of lopend naar de Lindenberg Aldenhof. We vinden het belangrijk dat u weet wie de jongeren zijn die u wellicht de komende drie maanden ’s ochtends en ’s middags op weekdagen in de wijk ziet. Belangrijk is verder om te melden dat alle reguliere activiteiten in de Lindenberg gewoon door blijven gaan. We hebben de komst van deze activiteiten besproken met het wijkplatform Aldenhof, waar is uitgesproken dat er gezamenlijk vertrouwen is op een goed verloop. Er zijn ook afspraken gemaakt dat zij bij eventuele problemen direct contact kunnen opgenomen met betrokken projectleiders.

Wanneer u zelf vragen heeft of andere signalen heeft dan kunt u dat melden bij de gemeente Nijmegen via tel. 14 024 of mail: gemeente@nijmegen.nl

Bericht april 2023

menu