‘Internationale Dag van de Persvrijheid’

“In tijden van crisis is betrouwbare informatie van het grootst mogelijke belang. Een vrije pers is daarvoor onontbeerlijk, want desinformatie verspreidt zich net zo snel als het coronavirus zelf.

Journalisten onderzoeken de feiten en staan vooraan in de strijd tegen het verdraaien van de waarheid. Dat wordt ze in veel landen niet in dank afgenomen, en daarom ondervinden veel journalisten tegenwerking of geweld.

Wereldwijd doen verslaggevers hun best om feiten en bewijzen te ontdekken die helpen de crisis te begrijpen. Deze op feiten gebaseerde informatie is van grote invloed op onze toekomst en hoe we die kunnen vormgeven. Daarom brengt de Nederlandse Unesco Commissie op 3 mei hulde aan de vrije journalistiek, door iedereen eraan te herinneren dat we in tijden van desinformatie een vrije pers keihard nodig hebben. Want feiten redden levens. En op feiten valt een nieuwe toekomst te bouwen.”

Bekijk: Klik hier

Bron: Unesco

menu