‘Inrichten openbare ruimte winkelcentrum Weezenhof’

Op woensdag 6 juli organiseert Civil Management, in samenwerking met projectontwikkelaar Dornick BV, een ontwerpbijeenkomst over de openbare ruimte rond de geplande nieuwbouw van het winkelcentrum Weezenhof. 

Omdat slechts een zeer klein aantal omwonenden van deze bijeenkomst op de hoogte werd gesteld, wijst de Belangenvereniging Weezenhof u met nadruk op de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen. U dient zich daarvoor wel voor 2 juli aan te melden via het in de brief genoemde mailadres.

Wilt u meer weten over de Belangenvereniging Weezenhof klik hier voor mailcontact

 

———————————————–

Hierbij de tekst van de brief:

Betreft: uitnodiging ontwerpbijeenkomst winkelcentrum Weezenhof

Beste bewoner,

Met de plannen voor de nieuwbouw van het winkelcentrum Weezenhof zijn een stap verder.

Wij zijn in samenspraak met de Prins Claus-school aan het kijken hoe we de openbare ruimte (gebied om de nieuwbouw en de school) kunnen inrichten. Als omwonenden willen we u uitnodigen om hierover mee te denken. Het gaat deze avond niet over de bebouwing.

De organisatie van deze bijeenkomst wordt door Dornick BV geregeld, tijdens de avond zijn vertegenwoordigers van de Prins Claus-school, de nieuwbouw van de Weezenhof en de gemeente Nijmegen aanwezig.

Wij hebben Theo Reesink (landschapsarchitect) van Bureau Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur gevraagd ons hierbij te helpen.

U bent van harte welkom, om met ons mee te denken.

Woensdag 6 juli 2022,

Start 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

In de Aula van de Prins Clausschool, Weezenhof 40-02 Nijmegen

Indien u wilt komen verzoeken wij u zich, voor 2 juli aan te melden via monique.ehren@civilmanagement.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan kan dit eveneens naar bovenstaande mailadres.

Graag tot ziens op 6 juli.

Met vriendelijke groet,

Namens Dornick BV,

Rob Hendriks

menu