‘Inloopspreekuur Dukenburgse handhavers’

Stef en Thomas, twee gemeentelijk toezichthouders die hun werkgebied in Dukenburg hebben gaan op donderdag 14 september van 18.30 tot 20.30 uur een inloopspreekuur organiseren in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Thomas en Stef kunnen helpen bij alles wat zich voordoet in de openbare ruimte. Afval en milieuzaken zijn wel de hoofdmoot van alle meldingen maar ook onveilige situaties, zoals ongelukkig geplaatste bouwcontainers of werkkranen, verkeerd achtergelaten voertuigen behoren tot hun meldingen. Stef heeft daarnaast veel contact met jongerenwerkers, helpt bij problemen met jeugd- en jongerenoverlast in de wijken. Hij zit in het veiligwijkteam.

Ze vinden het jammer dat er de afgelopen jaren veel van hun collega’s zijn vertrokken na diverse bezuinigingsrondes. En nu er weer meer mensen gewenst zijn is er een tekort op de arbeidsmarkt. Een van hun hoofdtaken, contact maken met bewoners, komt hierdoor in het geding. Eigenlijk zijn de contacten nu beperkt tot die met bewoners die een melding hebben gedaan, even met de fiets door de wijk zit er dan niet in.

Wijkcentrum Dukenburg. Meijhorst 70-39. Donderdag 14 september van 18.30 tot 20.30 uur.

Hoe te melden

  • Het best werkt een melding via de Meld&Herstel-app. Zoek in de Play-Store bij een Android toestel of op een iPhone in de Appstore naar Meld en herstel Nijmegen en download de app. Voer vervolgens je persoonlijke gegevens in. Wanneer de app geïnstalleerd is kun je via de knop melding maken je klacht of opmerking invoeren. Eerst kun je een foto maken die in de melding meegenomen wordt. Vervolgens moet je een categorie kiezen en op de volgende pagina kun je de melding zo duidelijk mogelijk omschrijven.
  • Bellen kan ook. Bel onder kantoortijden naar 14 024, spreek als erom gevraagd wordt duidelijk de plaatsnaam Nijmegen in en geef aan de centralist(e) aan dat je een melding wil doen voor Meld en Herstel.
  • De derde mogelijkheid is via het digitaal formulier op de website www.nijmegen.nl > diensten > Meld en Herstel > groene knop melden via de website. Die laatste mogelijkheid is handig wanneer je op je mobiel bij fel zonlicht minder goed ziet en ook bij slecht weer is het behaaglijker de melding binnenshuis te doen. Maar ook voor ouderen is het toetsenbord van een laptop of pc vaak makkelijker dan dat kleine schermpje.

Melden via de app of de website kan 24/7.

Bericht september 2023

menu