‘Inloopbijeenkomst Kanaalknoop Noord’

In de voortuin van Dukenburg gaat gebouwd worden. In het gebied ‘Winkelsteeg’ (wijk Goffert) aan de ‘andere kant’ van het Maas- Waalkanaal wil de gemeente de komende twintig jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen. Ook wil de gemeente door de combi wonen-werken zorgen voor extra banen. Nijmegen heeft intussen 100 miljoen van Rijk gekregen voor ontwikkeling van de hele Kanaalzone, lezen we in de Gelderlander. 

1 Maas-Waalkanaal, 2 Dukenburgsebrug, 3 Huidig sportpark Vossendijk en 4 huidig fabrieksterrein van Lincoln Smitweld.

Kanaalknoop Noord is één van de deelgebieden in Winkelsteeg. Voor Dukenburgers: vanuit Dukenburg de Dukenburgsebrug over tegelijk links. Aan de brugoprit (Goffert kant, op foto nummer 4) is stedelijke hoogbouw gepland tot 70 en 110 meter hoogte. In Kanaalknoop Noord worden ongeveer 2.700 woningen gebouwd. Ook komen er (tech)bedrijven en andere voorzieningen. Op dinsdagavond 20 juni was er een inloopbijeenkomst in de brasserie van de Jan Massinkhal aan de Nieuwe Dukenburgseweg over het ontwerp bestemmingsplan Kanaalknoop Noord en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Geïnteresseerden konden informatie krijgen over de plannen en vragen stellen. De opzet is een groene woonwijk aan het water, in dit geval het Maas-Waalkanaal. Gaat de gemeente hierin slagen? Vroeg oud Gelderlander journalist Rob Jaspers zich af op twitter.

Het ontwerp bestemmingsplan in te zien tot en met 19 juli 2023. Dan ligt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage bij: Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30 en steunpunt Stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 70-39. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Najaar 2023 volgt een definitief besluit van de Nijmeegse gemeenteraad. De onderstaande afbeeldingen zijn van de plannen en voorstellen en laten dus geen definitief beeld zien.

Vergroening. Schets gezien vanaf Hatert met zicht op de Dukenburgsebrug.

Totaal overzicht Kanaalknoop.

Voorgestelde bouwhoogtes.

Wordt vervolgd.

Bericht juni 2023

menu