‘Inloopbijeenkomst Kanaalknoop-Noord’

In de voortuin van Dukenburg gaat gebouwd worden. In het gebied ‘Winkelsteeg’ (wijk Goffert) aan de ‘andere kant’ van het Maas-Waalkanaal wil de gemeente de komende twintig jaar 10 duizend woningen bouwen binnen de stadsgrenzen. Ook wil de gemeente door de combi wonen-werken zorgen voor extra banen. Het Rijk heeft Nijmegen een bijdrage van 100 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkeling van de hele Kanaalzone, lezen we in de Gelderlander.

1 Maas-Waalkanaal, 2 Dukenburgsebrug, 3 Huidig sportpark Vossendijk en 4 huidig fabrieksterrein van Lincoln Smitweld

Deelgebieden in Winkelsteeg

NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21), Stationsomgeving Goffert en Kanaalknoop-Noord zijn deelgebieden in Winkelsteeg. Op gebied NDW21 komen ongeveer 500 woningen. De bouw is hier inmiddels gestart. Voor de omgeving station Goffert is begin dit jaar het voorlopig definitieve plan gepresenteerd. Hier moeten ongeveer 1200 woningen komen. De gemeenteraad heeft op 12 juli dit plan goedgekeurd. In het gebied zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van rijbanen van de Graafseweg en de Neerbosscheweg ter hoogte van station Goffert al zichtbaar. De rijbaan van de Neerbosscheweg richting CWZ komt naast de rijbaan richting Neerbosch-Oost te liggen. De rijbaan langs het station verdwijnt en de vrijgekomen openbare ruimte wordt bebouwd.

Kanaalknoop-Noord

Het gebied Kanaalknoop-Noord is vanuit Dukenburg de Dukenburgsebrug over en na het kanaal gelijk links. Veel van het terrein is nu nog van Lincoln Smidweld of ligt braak. Aan de brugoprit (Goffert-kant) is stedelijke hoogbouw gepland tot 60 en 110 meter hoogte. In Kanaalknoop-Noord worden ongeveer 2700 woningen gebouwd. Ook komen er (tech-)bedrijven en andere voorzieningen. Op dinsdagavond 20 juni was er een inloopbijeenkomst in de brasserie van de Jan Massinkhal aan de Nieuwe Dukenburgseweg over het ontwerp bestemmingsplan Kanaalknoop-Noord en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Geïnteresseerden konden informatie krijgen over de plannen en vragen stellen. De opzet is een groene woonwijk aan het water, in dit geval het Maas-Waalkanaal. “Gaat de gemeente hierin slagen?”, Vroeg oud Gelderlander-journalist Rob Jaspers zich af op Twitter.

Extra geld

Op 23 juni werd bekend dat Nijmegen opnieuw 24 miljoen euro van het Rijk krijgt voor het bouwen van ongeveer 7500 woningen in de Winkelsteeg en in de nieuwe

Stationsomgeving.

Als tegenprestatie zorgt Nijmegen ervoor dat hiervan twee derde van de woningen betaalbaar is. Dat betekent dat er 30 procent sociale huurwoningen en 35 procent midden huurwoningen moeten komen. Verder komen er koopwoningen onder de grens van 355 duizend euro. Met de extra financiële middelen moet Nijmegen er ook voor zorgen dat de omgeving groen en toekomstbestendig wordt ingericht.

Deze nieuwe Rijksgelden komen voort uit de samenwerking via de Woondeal regio Arnhem- Nijmegen. Het geld komt uit een gebiedsbudget van 475 miljoen voor zeventien grootschalige woningbouwlocaties in Nederland. Nijmegen heeft met het Stationsgebied en de Kanaalzone twee van deze locaties. Winkelsteeg is onderdeel van de Kanaalzone. Die samenwerking heeft inmiddels al 200 miljoen euro aan Rijksgeld opgeleverd; te weten voor het Stationsgebied 3500 woningen tot en met 2030 (99 miljoen euro), voor de Kanaalzone 5250 woningen tot met 2030 (98 miljoen euro) en de overige 3 miljoen euro is gegaan naar huisvesting voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen met een zorgvraag, studenten en andere urgente gevallen elders in de stad.

Definitief besluit

Najaar 2023 volgt voor de Kanaalknoop-Noord een definitief besluit van de Nijmeegse gemeenteraad. De afbeeldingen bij dit artikel zijn van de plannen en voorstellen en laten dus geen definitief beeld zien.

Wordt vervolgd.

Bericht september 2023

menu