‘Informatie uit de nieuwsbrief nr. 4, juni 2020’

Hoe verder op weg naar een aardgasvrij Zwanenveld

Door de coronamaatregelen liep alles helaas anders dan gepland de afgelopen maanden. Sinds de wijkavond in oktober 2019 zijn de voorbereidingen voor het wijkwarmteplan wel doorgegaan. Dat plan moet begin 2021 klaar zijn. Er komt in te staan hoe eigenaren van huizen in Zwanenveld zich kunnen voorbereiden op het stoppen met het gebruik van aardgas voor koken, verwarmen en warm water in de toekomst. Daarmee is al een groep eigenaren aan de slag gegaan. In het voorjaar werkte gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand van de gemeente steeds vaker in de Grondel, om daar én op afspraak met wijkbewoners in gesprek te gaan over Aardgasvrij Zwanenveld. In april zou er weer een grote wijkbijeenkomst zijn, maar die kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Er wordt gezocht naar andere om in contact te blijven. Neem bij vragen ook gerust contact op met Geert-Jan van den Brand van de gemeente!

Nieuws

Regelmatig is er informatie via de nieuwsbrief en De Dukenburger. Vóór de zomervakantie krijgen Zwanenvelders informatie in tijdschriftvorm thuis. Daarin is te zien welke soorten woningen er zijn in de wijk en komt er uitleg over de verschillende warmtebronnen die mogelijk in de plaats van aardgas kunnen komen. Er komt een voorstel welke bronnen het meest geschikt zijn voor Zwanenveld. Geert-Jan en zijn team horen dan graag wat men hiervan vindt.

Warmtenet
Na de zomer verwacht meer te weten over het onderzoek van de gemeente, Liander en de woningcorporaties naar de financiële haalbaarheid van een warmtenet. Belangrijke vragen zijn: is het betaalbaar? Wat betekent dit voor eigenaren van woningen en huurders van corporaties? En hoe kan men daarover meepraten?

Collectief energieadvies
In de tweede helft van het jaar wil men eigenaren van (grondgebonden) koopwoningen in Zwanenveld een energieadvies aanbieden. Daarin staat wat er in het betreffende huis verbeterd kan worden aan isolatie en verduurzaming. Per woningtype komt er een uitgewerkt advies. In Zwanenveld zijn er ongeveer zes verschillende types eengezinswoningen. Daarmee kan men een toekomstplan maken om energie te besparen en de woning voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Hierover kan men dan ook in gesprek.

Inkoopacties en vouchers
In de tweede helft van het jaar gaat de gemeente zo’n 7000 woningeigenaren in heel de stad een aantal gratis energiebesparende producten aanbieden. Hoe dat werkt, krijgt men nog te horen. Ook wil men gezamenlijke inkoopacties organiseren voor isolatie, zonnepanelen en inregelen van de CV-installatie.

menu