‘In memoriam Rob van Eenennaam’

Woensdag 6 september bereikte ons het bericht dat Rob van Eenennaam is overleden. De Dukenburger berichtte over Rob nadat deze ‘bekende Dukenburger’ op 12 juli door burgemeester Bruls onderscheiden was als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder plaatsen we het verslag van de 12e juli. 

Koninklijke onderscheiding voor Rob van Eenennaam

De laatste seizoensrepetitie van het Gezelligheidskoor Dukenburgs Glorie, op woensdagavond 12 juli 2023, verliep anders dan gewoonlijk.

Al bij binnenkomst in het atrium van het Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst werden de koorleden geconfronteerd met lange tafels waarop gebak en lekkere drankjes klaarstonden. Het duurde niet lang voordat de vicevoorzitter van het koor, Jan Müskens, aankondigde dat er die avond sprake was van een verrassing. Die liet weliswaar even op zich wachten, maar uiteindelijk verschenen vanachter een scherm dat de ruimte tijdelijk afsloot de kinderen en kleinkinderen van koorlid Rob van Eenennaam, die met zijn vrouw al in de zaal zat. Even later maakte burgemeester Bruls zijn opwachting. Het was duidelijk dat er iets bijzonders stond te gebeuren.

Inzet voor het koor Dat bleek meteen toen burgemeester Bruls het woord nam. Om te beginnen prees hij Rob voor zijn inzet voor het koor, dat in oktober 2006 tijdens de festiviteiten ter ere van het 40-jarig bestaan van het stadsdeel Dukenburg onder de vleugels van Solid* werd opgericht. Het koor, dat aanvankelijk vijftien leden telde, heeft inmiddels circa 55 leden. Zoals bij koren vaak het geval is vooral vrouwen, maar gelukkig ook een aantal mannen. Het repertoire bestaat vooral uit Nederlandstalige liedjes uit heden en verleden, die zo’n tien keer per jaar worden uitgevoerd tijdens optredens in de regio.

Uit de woorden van de burgemeester kon men opmaken dat Rob, samen met zijn vrouw Elly, de drijvende kracht achter het koor is. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het repertoire, maar houdt zich ook bezig met alles dat met de organisatie van het koor te maken heeft – van de geluidsapparatuur tot het regelen van kooruitjes, het jaarlijkse einde seizoenfeestje en de nieuwjaarsreceptie, die vrijwel steeds bij hem thuis wordt gehouden.

Mensenmens

Het is dan ook niet zo gek dat burgemeester Bruls Rob een echt mensenmens noemde. Hoe terecht die aanduiding was, bleek overduidelijk uit wat hij nog meer over Rob te melden had. Tussen 1991 en 1998 was Rob, samen met zijn vrouw, pleegouder. Naast zijn twee zoons waren er altijd vier pleegkinderen in het gezin aanwezig. Gedurende de genoemde periode zijn er in het totaal achttien pleegkinderen door Rob en Elly opgevangen. Zowel de zonen van Rob als zijn pleegkinderen waren steeds lid van de Scoutinggroep Karel de Stoute Ook voor die groep zette Rob zich met hart en ziel in. Hij hielp mee met financiële acties om er voor te zorgen dat de scoutinggroep kon blijven bestaan en jeugdleden op kamp konden gaan. Wanneer zo’n kamp in het buitenland plaatsvond, regelde hij voor het vervoer van materiaal binnen zijn netwerk gratis een vrachtwagen, waarmee hij achter de bus aan reed. Met alle plezier hielp hij ook met het scheppen van mest, die door de scouts werd verkocht om de kas te spekken.

Hulpgoederen

Robs netwerk maakte het ook mogelijk dat hij vijf jaar lang actief hulpgoederen verzamelde, die door particulieren en bedrijven ter beschikking werden gesteld. Met vrachtwagens en busjes met grote aanhangers werden die één of twee keer per jaar naar weeshuizen, scholen en kerken in Polen gebracht. Daar hield Rob zelf een oogje in het zeil en zorgde hij ervoor dat de goederen ook echt terecht kwamen bij de mensen en instanties die ze dringend nodig hadden.

Natuurlijk zette de burgemeester Rob op deze avond niet zomaar in het zonnetje. Na Rob nog een keer te hebben beschreven als ‘iemand die achter de schermen steeds voor andere mensen bezig is’ en als ‘een alleskunner met een sociaal hart’, verraste hij Rob en de aanwezigen met de mededeling dat de Koning op Robs verdiensten was geattendeerd en dat die besloten had om Rob te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Elly en Rob zijn een hecht team Aan het slot van zijn toespraak noemde de burgemeester zeer nadrukkelijk ook Robs echtgenote nog een keer. De versierselen van haar man kwamen volgens hem zeer zeker ook Elly toe. Na te hebben benadrukt dat Rob en Elly een hecht team vormen, dat alles samen doet, overhandigde hij haar een mooie bos bloemen. Met een door iedereen uit volle borst meegezongen Lang zullen ze leven! naderde het eind van het officiële deel van de avond. In zijn dankwoord benadrukte Rob zelf dat hij, in tegenstelling tot sommigen van de aanwezigen, werkelijk niets in de gaten had van wat hem deze avond te wachten stond. Met een kwinkslag voegde hij eraan toe dat dit hele gebeuren natuurlijk wel ten koste ging van de voor die avond geplande repetitie.

Bericht september 2023

* Stichting Opbouw Lindenholt en Dukenburg’, later werd Opbouw vervangen door Onderhoud.

menu