‘Houtrook is ongezond’

GGD adviseert om geen hout te stoken!

Door de sterk gestegen gasprijs brand in steeds meer huizen een houtkachel of open haard.

“Los van de vraag of het überhaupt goedkoper is: het stoken van hout is ongezond. Mensen zijn zich er nog lang niet altijd van bewust dat het stoken van hout kan leiden tot gezondheidsklachten”, zegt Michael Rutgers, directeur van Longfonds. “Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte, van hen geven 750.000 aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Dat zijn mensen die rond deze tijd echt een probleem hebben. Ze zijn kortademig, krijgen astma-aanvallen, kunnen nauwelijks hun huis uit, hebben bijna geen sociaal leven meer.”

Invloed op de gezondheid

De GGD verwacht dat hierdoor meer mensen ziek zullen worden of last zullen hebben van stank. Houtrook is slecht voor de longen en hart en bloedvaten. Dit geldt voor iedereen. Op dagen dat er in een buurt meer houtrook is, zijn mensen kortademiger. Mensen met een longziekte, zoals astma of COPD, zijn gevoeliger. Ze gebruiken op dagen met meer houtrook meer medicijnen.

Ook vinden veel mensen de rook stinken. De stank leidt tot stress en soms zelfs tot burenruzies. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft last van stank door houtkachels of open haarden. Het advies is dan ook: stook geen hout en spaar de gezondheid van uw buren, uw gezin en uzelf.

Luchtvervuiling

In houtrook zit fijnstof, PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Houtrook zorgt gemiddeld over het land voor ongeveer een kwart van het fijnstof in de lucht. Het verkeer, de veehouderij en bedrijven zorgen ook voor luchtvervuiling.

Meer informatie

Tips om te besparen op uw gasverbruik en andere manieren om uw huis te verwarmen klik hier

Stoken uw buren? Klik hier voor tips om dit met uw buren te bespreken.

Klik hier voor informatie van het longfonds

Bericht januari 2023

menu