‘Hoogste punt nieuwbouw Tolhuis’

Donderdagmiddag 2 september 2021 was er een informele bijeenkomst op de bouwplaats in Tolhuis bij het Hof van Nijmegen- project. Esther Lamers (directeur bestuurder van woningbouwcorporatie Woonwaarts), Jasper Karel (adjunct-directeur van Klok-groep), wethouder Noël Vergunst en vertegenwoordigers van bouwer, woningcorporatie en gemeente waren samengekomen om kort het hoogste punt van de nieuwbouw te vieren.

Geheel coronaproef kwam men samen midden op de toekomstige 27e straat Tolhuis, het mooie weer speelde goed mee.

Klok-groep projectontwikkelaar Pieter de Kort stelde iedereen voor. Na een bezichtiging van enkele appartementen en een hoekwoning waren er korte toespraken. Noël Vergunst opende en gaf onder meer aan dat er bewust gekozen is voor straatnummers: het is een deel van Tolhuis en geen aparte wijk aan de Van Schuylenburgweg. Op het eind van zijn relaas refereerde hij aan het warmteoverdracht-station en de terechte reacties van de bewoners die het voor hun deur zouden krijgen. De drie betrokken wethouders wisten echt van niets. Esther Lamers vertelde dat hier een mooie mix van koop- en huurhuizen komt met 42 huurappartementen, 52 koophuizen en 62 huurhuizen. Van de huurhuizen zijn er twintig ingericht tot levensloopbestendige van een rijtje huizen, hebben een extra kamer op de begane grond. Een van de grotere huizen, met twee verdiepingen, is geschikt voor een gezin met veel pleegkinderen. Jasper Karel van Klok-groep legde uit dat de plannen om het grote betoncomplex van de oude HAN (hogeschool Arnhem-Nijmegen) om te vormen tot wooncomplex al snel van tafel waren. Een bouwplan met een vijf verdieping hoog woningfront langs de Van Schuylenburgweg werd door de gemeente afgeblazen omdat het een te grote aantasting van het groen werd. Hij is tevreden met de nu gekozen invulling. Na deze toespraken ontkurkten Esther, Jasper en Noël de champagne en samen heffen ze het glas op het bereiken van het hoogste punt van project Hof van Nijmegen in Tolhuis. De bouw zal zonder tegenslagen midden 2022 afgerond zijn.

Een kijkje op de bouwplaats begin september leert dat er inmiddels vijf huizenblokken in omvang staan. Bij een zesde wordt gewerkt aan het fundament. De eerste huizenblokken hebben al deels gemetselde buitenmuren. Blok vier kreeg op dat moment een puntdak. In het appartementengebouw werd er op de onderste verdiepingen al het tegelwerk in keuken en het sanitair aangebracht.

Bericht oktober 2021

menu