‘Heumense windmolens’

Heumense windmolens

Opschudding op Nextdoor

Wie Nextdoor – het digitale buurtnetwerk – volgt, zag afgelopen weken veel berichten langskomen over windmolens die gepland zijn vlak achter Vogelzang. Daarbij animaties met schaduwen over Weezenhof die reiken tot in Malvert, Aldenhof en Hatert. Oorzaak: de gemeente Heumen die alleen met eigen bewoners druk doende is energietransitie vorm te geven. Op 4 februari 2019 werd in Malden een informatiebijeenkomst gehouden over de stand van zaken. Niet uitgenodigd trokken Weezenhofbewoners daar naartoe. De plannen van Heumen lijken gevolgen te hebben voor Weezenhof. Is het zo erg als de beelden doen geloven? Of valt het mee?

Wat is het probleem?

Wanneer je richting Duitsland rijdt, zie je regelmatig van verre windmolens die de grens Nederland-Duitsland markeren.

Het lijkt erop alsof hinder van windparken voor een deel over de grens geworpen wordt. Hetzelfde lijkt ook te gebeuren bij de gemeentegrens tussen Heumen en Weezenhof. Er zijn plannen om langs de A73 een aantal windmolens te plaatsen. “Met een tiphoogte van 200 meter”, wordt gezegd. Direct achter Vogelzang, op – zo lijkt het op tekeningen – ongeveer 750 meter van woningen in Weezenhof. Een keuze op basis van gespreksronden in de afgelopen maanden met bewoners van de gemeente Heumen (tijdens zogenaamde circustent- bijeenkomsten). Naast een laagfrequente bromtoon aan de rand van de wijk, vrezen Weezenhoffers voor overlast van slagschaduwen die woongenot zouden verpesten. En voor waardevermindering van huizen.

2050

Volgens een routekaart voor energie moet in 2050 niet alleen Heumen, maar de hele regio Nijmegen 100 procent energieneutraal zijn. Die routekaart is opgenomen in een Regionale Energie Strategie (RES). De provincie heeft voor haar hele grondgebied regio’s vastgesteld. Binnen die regio’s moeten voor het bereiken van die 100 procent prestatie-afspraken worden gemaakt. Ook wordt beschreven wat een en ander betekent tot 2023. Naast alle besparingen moet meer nieuwe energie worden opgewekt. Niet alleen door zonnepanelen, maar ook door zonnevelden: landelijke gebieden met zonnepanelen. Er zijn ook meer windmolens nodig. Omdat die windmolens niet in de stad kunnen worden neergezet, moeten Wijchen en Heumen extra leveren. Volgens Heumen is het gebied bij de A73 de beste plek voor windmolens en een aantal zonne-energievelden.

Plannen al bindend?

5 februari 2019. Een bijna volle zaal in Malden. Uitleg over de stand van zaken. “Het is nog geen bestemmingsplan, maar een ruimtelijke visienota in wording”, zo wordt gesteld. Hoogtes van windmolens, aantallen en precieze locaties zijn niet definitief. Dat komt later in bestemmingsplannen. De gebieden waaraan gedacht wordt (zoals het gebied bij de A73) staan er wel in. De definitieve nota wordt van 18 april tot 30 mei ter inzage (ter visie, zoals dat officieel heet) gelegd. Men kan tegen die tekst bezwaar maken door een zienswijze in te dienen. De definitieve tekst wordt door de gemeenteraad van Heumen eind september vastgesteld. Helemaal vrijblijvend is het daarna niet meer. ‘Bestemmingsplannen en bezwaarschriften worden dan mede binnen de kaders van die visienota beoordeeld.’ “Over ons, niet met ons” Carel van Nahuijs spreekt – samen met diverse andere bewoners uit Weezenhof – zijn verbazing erover uit dat niet met Weezenhof gesproken is. Carel: “Dat is wel gebeurd met bewoners binnen Heumen. Ook met hen die veel verder van de A73-locatie afwonen. Waarom dan niet met ons?” Onduidelijkheden over precieze locatie op kaartjes, hoogte, mogelijke schaduw- en lawaaioverlast leveren vervolgens veel vragen op, ook tijdens de afzonderlijke bespreking in groepjes. Veel zorgen, die in Weezenhof leven. En die, zo blijkt, ook bestaan bij bewoners in de gemeente Heumen die dichtbij het A73-gebied wonen.

Niet vergeefs

Na afloop spreken Hella Hoogenboom en Carel van Nahuijs namens het bewonersplatform Weezenhof met Heumense wethouders en ambtenaren. Resultaat: er gaat nu wel gesproken worden met Weezenhof. Met de regionale samenwerkingspartner Nijmegen zal overlegd worden hoe deze voorlichting vorm krijgt en wanneer. Op 25 februari hebben tijdens een platformvergadering in de Prins Clausschool ambtenaren van Nijmegen meer tekst en uitleg gegeven. Wethouders van Heumen komen in april naar Weezenhof.  

Bericht maart 2019. Foto: Jacqueline van den Boom

menu