‘Het tocht en bijna elk huis heeft schimmel’

Voortdurend uitstel van onderhoud/renovatie maisonnettes Meijhorst levert veel overlast op voor bewoners.

Al een tijdlang speelt de vraag: wanneer komen de maisonnettes in Meijhorst aan de beurt voor onderhoud/renovatie? Keer op keer lijken deze maisonnettes overgeslagen te worden. Nu ook weer. Bewoners zouden sterk te lijden hebben van dit voortdurend uitstel. Alle aanleiding om een rondgang te maken langs betrokken bewoners. In gesprekken met hen kwam een stroom van klachten los. Het meest over tocht en schimmel. Maar ook over de slechte communicatie, bewonersmails van april 2021 zijn nog steeds niet beantwoord.

Daarbovenop zijn veel bewoners angstig wat de stookkosten gaan doen in het nieuwe jaar. De gasprijs en onzekerheid daarover hakt er goed in. De Dukenburger volgt al enige tijd de ontwikkelingen. In het volgende nummer zal – zo mogelijk – de betrokken woningcorporatie een reactie geven.

Waarover gaan klachten precies?

 Een bewoonster uit de 27e straat Meijhorst vertelt: “Ik moet de thermostaat op 23-24 graden zetten om het een beetje behaaglijk te krijgen, en dan nog waait het in huis.” Bij bepaalde huizenblokken moet het ook niet te hard regenen. Bewoners proberen met allerlei hulpmiddelen en vooral veel handdoeken de boel droog te houden. Bij weer andere blokken is de schimmel op de kinderslaapkamers zien. Aldus betrokken bewoners. Het hele maisonnettegebied is kinderrijk en door het gebrek aan beschikbare en vooral betaalbare woningen in Nijmegen is er vaak geen andere keus anders dan hier te blijven wonen. Zo ontstaat een niet wenselijke en ongezonde situatie waarin veel kinderen opgroeien. Zo lijkt het althans als je de klachten hoort. Verder is van veel bewoners de financiële situatie niet de ruimste en, nu er onzekerheid is over de energieprijzen, blijken de zorgen van veel bewoners toe te nemen. “Als de kinderen naar bed zijn zet ik de verwarming uit. We zitten dan nog even samen onder een deken op de bank”, is te horen. Ook zijn er veel klachten over storingen aan de sterk verouderde verwarmingsketels.

Uitzichtloos

Het bovenstaande schrijven we na gesprekken met bewoners in de maisonnettes 21e tot en met de 27e straat Meijhorst. Er is over deze huizen al vaker gesproken en geschreven in de Dukenburger. Er is al vaker beloofd dat er wat aan gedaan gaat worden. De laatste belofte was voor eind 2021. Maar helaas, het lijkt voor de bewoners ondertussen uitzichtloos. Ook is het geen geheim dat er al diverse malen gesproken is over slopen van de woonblokken. Misschien wel de beste oplossing, maar die wordt (nog) onmogelijk gemaakt door het gebrek aan vervangende huizen voor de huidige bewoners, vooral in Dukenburg!

Sociale samenhang

Naast het materialistische is er ook een sociaal probleem. Veel huizen worden/zijn toegewezen. De sociale samenhang is daardoor zoekgeraakt. Overigens is dit niet alleen een probleem in dit maisonnettegebied en niet alleen van woningcorporatie Talis. Andere woningcorporaties worstelen ook met dit probleem. Jammer is het dat de berichtgeving van woningcorporaties voor huurders hier vaak niet open en duidelijk genoeg blijkt te zijn.

Rol gemeente

Bij de beschikbaarheid van betaalbare woningen komt ook de rol van de gemeente aan bod. Zo zet de gemeente een rem op het aantal betaalbare woningen in de nieuw te bouwen complexen. Al bij de eerste schetsen over de vernieuwing van de ‘Kop van de zestigste straat’ in Meijhorst is bij voorbaat verteld dat er geen sociale woningen mogen komen. Meijhorst heeft er, volgens die schetsen, al te veel.

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Hopelijk gaat 2022 toch enige verbetering brengen. Zo zijn er belastingmaatregelen aangekondigd om de energieprijzen in bedwang te houden en kan de gemeente waarschijnlijk ook nog iets doen voor de laagste inkomens. Voor de woningcorporaties komt er meer ruimte door het verminderen van de verhuurdersheffing. De plannen voor de opknap van de maisonnettes in Lankforst zijn hoopvol en krijgen hopelijk snel navolging in Meijhorst. De Dukenburger zal de woningcorporatie om een reactie vragen. In ieder geval zullen we de ontwikkelingen nauw blijven volgen.

Bericht februari 2022

——————————————

Nadat begin januari 2022 bekend werd dat de Dukenburger aandacht hieraan wilde gaan besteden is men in actie gekomen. Er zijn gesprekken gevoerd en bewoners kregen de volgende brief:

11 februari 2022

Projectleider: Jelle van Beusichem

Beste…..

We zijn bezig met plannen voor onderhoud aan uw woning en die van andere maisonnettes in de Meijhorst. Ook willen we in gesprek over de leefbaarheid. In deze brief leest u meer hierover.

Eind dit jaar willen we beginnen met onderhoud

We streven er naar om eind dit jaar te starten met de werkzaamheden. De komende maanden werken we het onderhoudsplan uit. Het oplossen van schimmelvorming, tocht en het opfrissen van de entrees zullen we zeker gaan oppakken. In het najaar informeren we u over de precieze werkzaamheden en de planning.

Technische klachten die niet kunnen wachten, kunt u uiteraard altijd melden via (024) 325 39 11 of via onze website www.talis.nl

Misschien komen we bij u langs

We hebben de buitenkant van de woningen onderzocht. De volgende stap is dat we de binnenzijde van de woningen onderzoeken. Hierbij hebben we uw hulp nodig. Een medewerker van aannemer Quadrant zal een aantal mensen benaderen met de vraag om binnen te kunnen kijken. U ontvangt hierover bericht. Mocht deze medewerker bij u langskomen, dan is het fijn als u mee kunt werken.

In gesprek met acht bewoners

Half januari gingen wij met acht bewoners van de maisonnettes in de Meijhorst in gesprek. De aanleiding voor het gesprek was een brief met klachten over de woningen en de woonomgeving die wij vorig jaar ontvingen. Deze bewoners is er veel aan gelegen om prettig te wonen. Wij hebben waardevolle inbreng gekregen over deze woningen. We bespraken vragen over schimmelvorming, tocht, natte ramen, lekkages en onaantrekkelijke trappenhuizen. We hebben de klachten bij een aantal woningen bekeken. Dit inzicht in de klachten gebruiken wij bij het onderhoud.

We praten verder over leefbaarheid

Eind februari of begin maart gaan we met deze acht bewoners nog verder in gesprek over de woonomgeving. Als u ook hierbij wilt zijn, horen we dat graag. Zo niet, dan houden we u op de hoogte van de uitkomsten van het gesprek. Ook voeren we hier het gesprek over met de gemeente.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neet u dan contact op met wijkadviseur Jannelle Blankestijn-Selman. Zij op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (024) 352 39 11

Met vriendelijke groet

Jelle van Beusichem

projectleider

 

menu