‘Het jaar 2023 Mei-Juni’

Het was mei 2023 tien jaar geleden dat de stichting AED Dukenburg opgericht werd. Het stichtingsbestuur overhandigde aan wethouder Jean-Paul Broeren het boekje ’10 jaar AED Dukenburg’ met een overzicht van wat er bereikt is. Er zijn inmiddels meerdere stichtingen in heel Nijmegen.

Noodschool klaar. In juni, ruim voor het einde van het schooljaar, waren de noodlokalen van de Prins Clausschool opgeleverd in de 80e straat Weezenhof. Na de zomervakantie startte de school vanaf deze locatie en begon de sloop van de oude school in de 40e straat. In 2025 moet de nieuwe school in gebruik zijn.

menu