‘Herman en Margriet Staal’

 Al vanaf het allereerste begin van Winkelcentrum Dukenburg, oktober 1976, maakt Sporthuis Staal er deel van uit. De Dukenburger wilde daar meer over weten en sprak met Herman en Margriet Staal, de mensen van het eerste uur. Herman weet dat hij de enige zelfstandig ondernemer is die vanaf het begin in het centrum zit, dus nu al ruim 45 jaar.

Herman: “Ik werkte drie jaar op een accountantskantoor. Maar ik was behoorlijk sportief aangelegd, vooral met schaatsen en wielrennen, en ik wilde daarmee wel iets meer doen. Ik haalde mijn vakdiploma voor de detailhandel en liep stage in Zevenaar. Toen kwam ik een advertentie tegen dat er in dit winkelcentrum nog twee panden beschikbaar waren. Op de huidige plek zijn mijn vrouw en ik destijds begonnen met een winkel van zo’n 80 vierkante meter. Tussentijds heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden, maar tien jaar geleden kwam de winkel van nu uit op 300 vierkante meter doordat een flink stuk van de toenmalige Rabobank bij het pand getrokken kon worden.”

 

Tussendoor (van 1979 acht jaar lang) heeft de familie ook nog een tweede filiaal gehad in het Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Dat werd echt te veel van het goede met alle organisatie en op en neer gereis. Inmiddels heeft zoon Arthur in Winkelcentrum Dukenburg het stokje overgenomen en zijn Herman en Margriet nog slechts parttime werkzaam in de zaak. Arthur is tevens contactpersoon wat betreft het promoten van allerlei activiteiten in het winkelcentrum.

Toen wij hier nog echte (ijs)winters hadden…

In de loop der jaren is dat assortiment wel flink veranderd. Ging het voorheen nog om louter echte sportkleding; nu neigt het veel meer naar de bredere (functionele) vrijetijdskleding. Daarmee worden natuurlijk ook meer en andere doelgroepen bereikt. Margriet en Arthur verzorgen de eigen inkoop. Ze letten er dan speciaal op dat er een bijzonder tintje aan de kledingkeuze zit. Herman is ervan overtuigd dat met zoiets het succes in feite begint. Hij begint te stralen bij markante hoogtepunten. Toen wij hier nog echte (ijs)winters hadden waren de schaatsen niet aan te slepen. Hij kwam dan terug met armen vol schaatsen, maar voordat ze in de winkel lagen waren deze al in handen van wachtende klanten. En gelukkig waren er geen echte dieptepunten.

Begin en toekomst winkelcentrum

Het winkelcentrum startte met één open passage. Later kwam daar de overkapping bij en een tweede passage zodat het winkelend publiek rond kon lopen. Ook de parkeergarage was destijds een aanwinst. Leegstand en meerdere wisseling van bedrijven deden geen goed aan het winkelcentrum. Maar alle drie hebben het volste vertrouwen in de nabije toekomst. Op het ogenblik vindt er – zoals bekend – een heel ingrijpende renovatie in het winkelcentrum plaats. Het moet ook een heel andere functie krijgen met meerdere pleintjes, meer een ontmoetingsplaats en een sociaal gebeuren met her en der zitjes.

Bericht april 2022

menu