‘Hart voor Dukenburgers zoekt bestuursleden’

Dukenburg is het meest groene stadsdeel van Nijmegen, maar kent ook een toenemende sociale problematiek, zoals eenzaamheid en armoede als gevolg van lage inkomens. De stichting ‘Hart voor Dukenburgers’ zet zich in voor kwetsbare mensen in Dukenburg. Ze is pas van start gegaan en heeft contact met andere organisaties in de wijk die ondersteuning willen bieden aan mensen die dat nodig hebben, zoals ‘Helpende Handen’, het sociaal-cultureel werk in Dukenburg en de Ontmoetingskerk. Onlangs organiseerde de werkgroep ‘Eenzaamheid’ een druk bezochte conferentie. ‘Naar een brede wijkgerichte aanpak van eenzaamheid in Dukenburg’. Ben je ook bezorgd over de toenemende tweedeling in de samenleving en wil je iets betekenen voor kwetsbare mensen in Dukenburg? Help dan ‘Hart van Dukenburgers’ mee opbouwen.

We zoeken medestanders die contacten willen leggen in de wijk en de stad, die plannen en projecten bedenken en mee uitvoeren, die geïnteresseerd zijn in communicatie en fondswerving.

Interesse?

Zie website en reageer via contactpagina op www.hartvoordukenburgers.nl of Mail: info@hartvoordukenburgers.nl

menu