Guus 2024-2

‘Krokusvakantie’

Het is alweer wat weken geleden dat de carnavals vakantie ofwel krokusvakantie van de scholen veel Nijmegenaren bezig heeft gehouden. Maar vooral dit jaar is het mij opgevallen, dat de krokus zo nadrukkelijk in die week zich vertoonde, bijvoorbeeld langs de Teersdijk, daar kan je zo vrolijk van worden.

Natuurlijk even positief beginnen, als overgang naar wat ergernissen.  Van de vijf grote borden, met de aankondiging van welke buslijnen op welke tijden komen, boven het busstation Dukenburg, zijn er al geruime tijd een tweetal kapot.  Maar bij het Centraal Station is het nog veel erger, want daar is het   wachten op   herstel van de door een vrachtwagen volledig kapotgereden lichtbakken, eerder uit te drukken   in jaren in plaats van maanden.  Regelmatig missen van de bussen komt   er daar veel voor, als de bussen achter elkaar staan, en de achterstaande bus niet te zien is.

Wat een geweldig initiatief van bewoners om samen in heel Dukenburg een flinke schoonmaak- en opruimactie van zwerfvuil en andere rommel te houden.  Iedereen kan daaraan meedoen en wat gaat ons leef- en   woongebied er dan weer veel beter uitzien.  Daarbij kan en mag je dan hopen, dat zij die de narigheid    van rommel en afval etc. veroorzaken, daar wat van zouden kunnen leren. Af en toe bekijk ik de colofon van ons lijfblad en zie dan dat nog steeds bekende en/of onbekende Dukenburgers, alsnog als nieuwe medewerker worden genoteerd. Petje af!

Omdat ik het niet kan laten, tenslotte toch nog de vraag-, of zwembad – Dukenburg er eigenlijk nog is, want de publiciteit over de overdracht van het bestuur of de leiding van zwembad – Dukenburg vanaf 1 Februari, heb ik tot op heden volledig gemist. Bovendien worden potentiële klanten niet bepaald aangespoord en loopt het bezoekcijfer, naar ik aanneem, terug.

Over twee weken staat Pasen voor de deur. Beste Dukenburgers, geniet van die dagen.

Guus Kroon

menu