‘Komt de wijkmanager weer terug?’

Het is al weer enige tijd geleden dat de gemeente – zonder enige vorm van voorafgaand overleg met bewonersorganisaties en/of instellingen – op de eerste dag van de vakantie had aangekondigd dat per 1 september het fenomeen wijkmanager per direct werd geschrapt en vervangen door een ambtelijk driemanschap per stadsdeel. Dat alles volgens de slogan: bewoners zijn er voor het stadhuisambtenarenapparaat en niet andersom.

Jammer genoeg moest er dus per direct afscheid worden genomen van deze wijkmanagers, waarmee in de wijken en zeker in Dukenburg uitstekende ervaringen waren. Korte lijntjes, direct aanspreekbaar, beschikkende over een uitstekend netwerk binnen de gemeente, vele, vele uren actief van vroeg tot laat en ga zo maar door. Dukenburger van het jaar word je niet zo maar, onze wijkmanager Dukenburg dus wel! Mogelijk heb ik wat gemist, maar waar is de evaluatie van die ‘briljante ingreep’ te vinden. In onze Dukenburger. Tot op heden dus niet, alleen grote stilte. Het zou prettig zijn als de gemeentelijke diensten en/of de bewonersorganisaties ons hierover zouden informeren.

Heel wat anders. Het winkelcentrum in Zwanenveld is na enkele jaren en heel veel geld ingrijpend opgeknapt – waarvoor hulde – en er is goed nagedacht over de wensen van het publiek. Neem de vele bankjes en tafeltjes, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Natuurlijk en gelukkig komt er nu meer publiek. Maar wel: de vele kinderen op stepjes, die daar doorheen racen. Het wachten is op de eerste botsing.

Een fijne feestmaand!

Guus Kroon

menu