Guus 2021-10

‘Gebiedstafels’

Zeker weten doe ik het niet, maar mogelijk is de actie op zondag 7 november in het wijkcentrum in Meijhorst onder de titel Nijmegen weer samen een voortvloeisel van de op 1 september gestarte Nijmeegse gemeentelijke organisatorische aardbeving, onder de titel gebiedstafels, in de volksmond waarschijnlijk al in gebruik als gebiedstafels (op een goede afloop). Een soort Dukenburg presenteert, maar dan anders. Voor alle deelnemers: veel succes!

In het verleden heb ik mij – overigens zonder enig resultaat tot nu toe – wel eens druk gemaakt over het regelmatig ontbreken van voetgangersstroken langs de twee grote boulevards in Dukenburg. Want het fietsverkeer (op datzelfde voetpad) neemt ongetwijfeld toe, als onderdeel van meer bewegen en dus lopend en/of op de fiets naar werk en winkel.

Nu kan ik vertellen dat ik de meld- en herstellijn van de gemeente heb geattendeerd op het voetpad aan de zuidkant van de 10e straat in Zwanenveld, komend vanaf de Van Schuylenburgweg. Ongelijk liggende stenen, hele brede onkruidstroken tussen de tegels et cetera. Kortom, een uitnodiging om flink onderuit te gaan. Gezien mijn promotie van die dienst in het verleden mag ik, naar ik hoop, rekenen op een snel herstel.

Onder de titel ken je eigen stadsdeel geef ik graag de tip – als je er nog niet bent geweest – om het centrum van Meijhorst te bezoeken. Het ziet er geweldig uit. Gebouwen, bestrating, indeling parkeerruimte et cetera. Niet alleen goed voor het imago van Meijhorst, maar zeker voor heel Dukenburg.

Ten slotte de algemene suggestie/overweging om toch te proberen kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart een politieke bijeenkomst te organiseren. Zo leerden raadsleden in het verleden Dukenburg kennen en andersom. Dat bleek toen heel nuttig, effectief en gunstig voor ons stadsdeel. Helaas kan de cursusorganisatie StAAD dat deze keer niet uitvoeren – in tegenstelling tot een aantal succesvolle politieke bijeenkomsten in voorafgaande jaren. De reden: bij de meeste vrijwilligersorganisaties worden de plekken die vrijkomen als gevolg van leeftijdsproblemen en/of corona-effecten nauwelijks ingenomen door of overgedragen aan vrijwilligers van een andere generatie.

Guus Kroon

menu