‘Handen af van Dukenburg’

Zaterdag 29 augustus publiceerde de Gelderlander de tweejaarlijkse tevredenheidcijfers van bewoners over hun eigen wijk. Daarbij kwamen Meijhorst en Zwanenveld er niet geweldig uit. Desgevraagd, op diezelfde pagina, wees Hette Morriën terecht op het goede gebruik in Dukenburg om elkaar te groeten, ook als je elkaar niet kent en uiteraard op de ruimte en het royale groen. Op diezelfde bladzijde echter was een geestelijke verzorger van een verpleeghuis in Meijhorst aan het woord: “In die wijk zie ik weinig schoonheid, het voelt levenloos. Ik ben daarom altijd blij als ik weer terug in Hengstdal ben.” Betreft dit de binnenkant van dat verpleeghuis (je zult er maar wonen) of slaat het op de wijk Meijhorst, waar zij alleen maar doorheen rijdt en dus nauwelijks contact mee zal hebben?

Corona gaat ook aan Dukenburg niet voorbij en dus is het wijkcentrum aangepast en een soort speelse puzzeltocht geworden naar de vele lokalen. Of al die activiteiten – waarvoor dit wijkcentrum zo bekend staat door de hoge bezettingsgraad – ook in aangepaste ‘coronaformule’ gaan lukken valt te betwijfelen. Het vraagt veel creativiteit van onder andere de vrijwilligersorganisaties en veel begrip van deelnemers/cursisten. Een onmogelijke opgave! Tot overmaat van ramp gaat de gemeente Nijmegen uitgerekend in deze moeilijke periode – en uiteraard aangekondigd in de vakantieperiode zoals de traditie is bij de gemeente bij vervelende aankondigingen – over tot het aanpassen van de tarieven voor gebruik van de accommodaties, hetgeen in de praktijk minimaal een verdubbeling van contributies of deelnemersbijdragen betekent, juist voor de maatschappelijk zwakkeren in – volgens de gemeente – de minst gewaardeerde wijken en het stadsdeel. Bij het gebruik van de ruimte door hoogstens een derde van het vroegere aantal cursisten van voor de coronacrisis, betekent dit het onontkoombare einde van het voortbestaan van veel instellingen/vrijwilligersorganisaties. En dus weer volop terug achter de geraniums. Gemeenteraad, weet je hier wel van en wat doe je hier aan? Wie bedenkt zoiets?

De uitsmijter: Om het fietsgebruik te ontmoedigen en de diefstal van E-bikes te stimuleren, zijn bij het wijkcentrum op vijf na alle fietsklemmen weggehaald.

Guus Kroon

menu