‘September’

Nog een paar dagen en het is september. De vakantie achter de rug, of juist niet, omdat steeds meer oudere inwoners van Dukenburg direct na de vakantie erop uitgaan. Maar ook hebben steeds meer ouderen niet de middelen om op pad te gaan. Die zijn blij dat het gewone leven weer gaat beginnen. En mogelijk zijn er veel inwoners, zonder groot sociaal netwerk, heel blij dat die schoolvakantieweken achter de rug zijn. Dan is Dukenburg als stadsdeel zo slecht nog niet om te wonen, want juist in deze tijd beginnen weer veel activiteiten. Kijk maar op bladzijden 42 tot en met 45 van dit blad. (De Dukenburger nr. 6 2019) De vele vrijwilligers gaan weer aan de slag om voor andere medebewoners klaar te staan. Maar ook de professionele organisaties steken weer de handen uit de mouwen. Mogelijk onder een andere naam of logo of al-dan-niet samengevoegd of weer gereorganiseerd, want daar kunnen we wat van anno 2019.

Als het kan, pak dan eens de fiets en bekijk de verschillende wijken van ons stadsdeel. Er zijn de laatste jaren wat complexen aan appartementen of maisonnettes gerenoveerd of compleet opnieuw opgebouwd. Dat ziet er goed uit. Steeds meer inwoners houden hun woonomgeving schoon en opgeruimd. De negatieve beelden die je ziet of ervaart, laat ik dit keer buiten beschouwing, want daar hoef ik niet op te wijzen.

Hamvraag blijft of de overheid van deze stad zich realiseert dat alleen de zon voor niets opkomt en er dus flinke investeringen nodig zijn, gezien de reeds lang bekende problemen en knelpunten waar Nijmegen aan deze kant van het kanaal onder gebukt gaat.

Tot ziens in het wijkcentrum, want dat betekent dat u meedoet aan iets bijzonders of iets heel gewoons in uw eigen Dukenburg.

Guus Kroon

menu