‘De buskaart voor senioren’

De buskaart voor senioren wordt in 2020 vervangen door een buskaart voor alle leeftijdsgroepen met een inkomen beneden 130 procent van het bijstandsniveau. Zij hebben dan recht op een kaart waarvoor 15 euro moet worden betaald. Nobel, maar het hoeft toch niet of/of? Het kan ook en/en. Een noodkreet vanuit Dukenburg, welk stadsdeel het verste van het Nijmeegse stadscentrum ligt en verhoudingsgewijze heel veel oudere inwoners telt.

Toen indertijd de buskaart voor senioren werd ingevoerd – met een vast laag bedrag waarmee binnen de stad buiten de spits kon worden gereden – was de doelstelling om isolement voor die bewonersgroep te voorkomen of te doorbreken. Achter de geraniums vandaan, maar wel achter de veilige rug van de chauffeur van de stadsbus. Met name voor ziekenhuisbezoek en familievisite, wat in die groep uiteraard veelvuldig voorkomt. De zelfstandigheid van senioren – waaraan de overheid terecht veel waarde hecht – wordt en werd daar zeker door versterkt.

Bovendien werd onnodig autoverkeer naar en van het stadscentrum hierdoor fors ingedamd. Opnieuw op de fiets zal tot ongelukken leiden. Tenslotte wonen wij in de Europese groene hoofdstad – wat Nijmegen probeert en pre-tendeert te zijn – dus bevorder het openbaar vervoer. Wonderlijk is bovendien dat het plan oorspronkelijk begon in financieel moeilijke tijden. Juist nu de economie en dus ook de financiële huishouding van de gemeente wat meer ruimte heeft, is het intrekken van die bewuste buskaart niet te verkopen. Kortom, alle argumenten en redenen om de buskaart voor senioren in te voeren staan nog steeds overeind en zijn valide. Maar een diffuus college-akkoord maakt daar op initiatief van … (ja, van wie eigenlijk?) een einde aan.

Het gemeentelijke argument dat al die senioren niet zo armlastig zijn, is maar van toepassing op een beperkt aantal. Welke pensioenuitkering is de afgelopen jaren geïndexeerd? Gemeente, maak eens de rekensom dat die bewuste buskaart inkomensafhankelijk zal zijn, zodat het totale bedrag aan inkomsten gelijk wordt aan het bedrag dat aan Breng moet worden betaald. Dat daarvoor de groep met de hoogste inkomens bijvoorbeeld 95 euro in plaats van de huidige 15 euro moet betalen, zal geen barrière hoeven te zijn. Maak diverse gradaties en maak het proces van het jaarlijks verstrekken en ophalen van die kaart minder kostbaar door voor de senioren die dat kunnen alles middels internet te regelen. Geen rijen voor betaalautomaten meer, met daarnaast een ambtenaar. Het is bijna 2020! Op 21 juli 1969 wandelde Neil Amstrong op de maan; vijftig jaar later moet een ict-stagiaire op het stadhuis deze klus toch binnen een dag kunnen klaren. Kom nu niet aan met privacy als excuus om het niet te doen, want alle inkomens zijn op het stadhuis bekend tot drie cijfers achter de komma. Tijdens de politieke middag die onlangs door StAAD in Dukenburg werd georganiseerd, bleek dat er met overleg veel bereikt kan worden. Dus nu gaat het om de wil om hier iets aan te doen en niet om een lijstje waarom het niet zou kunnen.

Gemeenteraad, u heeft nog een half jaar.

Guus Kroon

menu