‘Grote veranderingen Winkelcentrum Dukenburg op komst’

Winkelcentrum Dukenburg gaat drastisch veranderen. Een deel van het winkeloppervlak verdwijnt en er komen woningen. Dat is slechts een deel van de voornemens. Eigenaren en gemeente zitten op één lijn.

Maarten Mulder is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Dukenburg, Stefan van Aarle de transformatiemanager. Zij leggen de stand van zaken uit. “Winkelcentrum Dukenburg kent een hoge leegstand,” vertelt Van Aarle. “Het zit in een neerwaartse spiraal. De vereniging van eigenaren, de gemeente en de provincie hebben een transformatieteam van twee personen ingehuurd. Die hebben onderzocht wat de toekomst kan zijn. Wat zijn de opties? We keken eerst of de leegstand opgelost kan worden. Die loopt inmiddels op naar 30 procent. Anderhalf jaar geleden was het idee om een deel van het vastgoed – de bestaande winkels – te transformeren. We kwamen erachter dat, als je het goed wilt doen, je het grootser aan moet pakken. Niet het winkelcentrum alleen, maar veranderingen samen met de omgeving, bijvoorbeeld het station en de bereikbaarheid. We willen toekomstbestendig bezig zijn. Het winkelcentrum heeft veel eigenaren. Dat betekent een complexe besluitvorming. We moesten ook de gemeente overtuigen het winkelcentrum op de agenda te krijgen om te investeren.”

Proces versneld

Het huizentekort in Nijmegen versnelde het proces.

 

De gemeente sloot een akkoord met het Rijk voor de snelle bouw van extra woningen. “Het woningakkoord was de katalysator,” vervolgt Van Aarle. “Het is belangrijk dat ook de gemeente meedenkt. Wat is er nog meer nodig op deze plek? Ruimte om woningen toe te voegen. Meer groen. Ambtenaren hebben een ambitiedocument opgesteld, waarin ze aangeven hoe dit gebied kan veranderen. Ongeveer 7.000 van de 24.000 vierkante meter winkeloppervlak gaat verdwijnen. Het kan ook 6.000 of 9.000 zijn. Veranderingen in het consumentengedrag gaan snel. Het winkelrondje blijft. Een ander deel wordt herontwikkeld. Daar komt een open ontvangstzone met onder andere groen en meer ruimte voor verblijf, bijvoorbeeld met horeca. De bibliotheek wil misschien wel verhuizen naar een andere plek in plaatsen van een stolp: een huls over het winkelcentrum.

Soort appartementen

Er is al een idee over het soort appartementen dat er moet komen. Van Aarle: “20 procent wordt sociale huur, 50 procent middelbare huur en 30 procent goedkope koop: maximaal 280.000 euro. Het gaat om levensloopbestendige woningen. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor nieuwe doelgroepen.” Het gebied is een knooppunt. Er is een station, daar vertrekken acht treinen per uur en bussen rijden alle kanten op. Het snelwegnet is vlakbij. Dat zijn grote voordelen.

Investeerders

Voor een deel van de eigenaren is hun vastgoed hun pensioenvoorziening. Dat geldt niet alleen voor verschillende winkeliers. Ook grote pensioenfondsen bezitten delen van Winkelcentrum Dukenburg. “Een deel van hen is geïnteresseerd te participeren in nieuw vastgoed,” meldt Mulder.

 Van Aarle: “Er zijn investeerders gezocht onder huidige eigenaren en bij derden. Er is een ontwikkelcombinatie gevonden. Die gaat eigen geld investeren in haalbaarheidsstudies die moeten leiden tot een masterplan. In zo’n masterplan staan de doelstellingen, de aanpak per domein en verbeeldingen. Tot januari/februari praten we met partijen en stedenbouwkundigen.” Er is nog veel overleg nodig, bijvoorbeeld dit gebied. Het ambitiedocument gaat uit van circa 500 nieuwe woningen. Waar die komen is nog niet bekend. Er zijn zoekgebieden. Er wordt gekeken naar het te slopen deel, naar de strook langs het spoor en het parkeerterrein daarachter.” Een van de mogelijkheden is het met NS, ProRail en met de eigenaar van het pand waar BCC zit. Dat is namelijk geen onderdeel van het winkelcentrum. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Van Aarle verwacht dat er binnen vijf tot zeven jaar een totale nieuwe omgeving kan zijn, klaar voor de toekomst.

Door met opknappen?

De winkeliers hebben een actueel probleem. Het winkelcentrum wordt momenteel opgeknapt. Mulder: “Niet iedereen wil de opknapbeurt voortzetten als over een paar jaar een deel gesloopt wordt. We gaan bewoners en ondernemers bij de toekomstplannen betrekken. Het winkelcentrum is een mini-binnenstad voor Dukenburg en Lindenholt. Het moet het hart voor deze stadsdelen zijn, met groenvoorzieningen en horeca.”

Bezoek op peil

Mulder heeft ook nieuws over de huidige situatie: “De eerste twee uur gratis parkeren heeft teruggang van het bezoek tot staan gebracht. Daarna is het op peil gebleven, ondanks corona. De binnenstad heeft het nu moeilijker. Albert Heijn gaat flink verbouwen. De winkel wordt zelfs groter. Enkele lege units worden erbij getrokken, de werkzaamheden starten eind februari 2020.”

Bericht september 2020

menu