‘Grote veranderingen in en rond Winkelcentrum Dukenburg’

Een nieuwe toekomst voor Winkelcentrum Dukenburg en de directe omgeving. Dat is de gezamenlijke inzet van gemeente en vastgoedeigenaren.

Wordt de straat tussen spoorlijn en winkelcentrum (Zwanenveld 80e straat) straks een boulevard?

Het gaat niet goed met Winkelcentrum Dukenburg. In de loop der tijd zijn steeds meer winkels verdwenen. Momenteel staat 30 procent van de panden leeg. Eigenaren en winkeliers hebben lang gedacht dat de leegstand opgelost kon worden, maar die hoop is verdwenen. Zou het toevoegen van woningen een oplossing zijn? Op 11 februari publiceerden B en W hun Ontwerp Omgevingsvisie 2020-2040. Daarin schrijven ze onder meer: “De bestaande OV-structuur willen we gebruiken als de ruggengraat van de stad en de regio, waarlangs we de verstedelijking willen concentreren.” Trein- en busstation Dukenburg is een van die speerpunten. Verderop in de visie staat: “We werken aan de versterking van Winkelcentrum Dukenburg.” Een en een is twee. Gemeente en winkelcentrum raakten in gesprek. Noël Vergunst, wethouder Stedelijke Ontwikkeling, en Maarten Mulder, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Dukenburg, leggen uit.

 

Ideale plek

“Nijmegen heeft veel meer woningen nodig dan we eerst dachten,” vertelt Vergunst. “Die kunnen niet allemaal in de Waalsprong en het Waalfront gebouwd worden. Dukenburg komt prominent in beeld. Het openbaar-vervoerknooppunt in Zwanenveld is een ideale plek.” Winkelcentrum en gemeente waren het snel eens. Vergunst: “We moeten Winkelcentrum Dukenburg toekomstbestendig maken. Onze gezamenlijke conclusie was: er moet drastisch iets gebeuren, meer dan een opknapbeurt. Een deel verdwijnt, een deel krijgt nieuwe functies.” Mulder meldt: “Wij waren verrast over de stap voorwaarts bij de gemeente,” Er is een transformatieteam. Gemeente, winkelcentrum en provincie hebben een bureau ingehuurd dat een toekomstvisie moet schrijven. In januari was de eerste presentatie. Mulder: “Daar waren de eigenaren van het winkelcentrum.” Die komen steeds meer op een lijn te zitten. “Het voordeel nu is dat de eigenaren verenigd zijn.”

Groen

Het winkelcentrum is het enige stukje Dukenburg zonder groen. Dat moet veranderen, vinden Vergunst en Mulder. Het moet minder naar binnen gericht zijn. Ook buiten moet het aantrekkelijk worden. Vergunst: “Onder de bomen buiten kunnen zitten, dat trekt mensen aan.” Dat is niet zijn enige wens: “Er moeten betere voet- en fietsverbindingen met de Woonboulevard en Lindenholt komen.” De te bouwen appartementen zijn vooral bedoeld voor senioren uit Dukenburg. Hierdoor komen woningen vrij voor anderen. De gemeente wil ook appartementen voor starters.

Investeringen

“De gemeente heeft op die plek nauwelijks eigendom,” zegt Vergunst. “Er is gelukkig belangstelling van investeerders. We zoeken ook financiering uit Rijksbudgetten.” Mulder vult aan: “Het proces duurt wel lang, het is niet morgen klaar. We blijven tussendoor investeren. De brandveiligheid is in april klaar. Dan volgt een opknapbeurt. Zo worden in het winkelcentrum alle luifels verwijderd en krijgen de passages een nieuwe aankleding. Ook willen we de verwarmingsinstallatie toekomstbestendig maken en participeren we in het project Zwanenveld aardgasvrij van de gemeente.”

Bericht maart 2020

menu