‘Groene wandeling door Dukenburg’

De Dukenburg wandeling 2020

Hierbij de routebeschrijving van de 14 km lange wandeling door de groenste gebieden van Dukenburg. Start en finish bij bus- en treinstation Dukenburg.

Loop vanaf het busstation naar het winkelcentrum Dukenburg. Neem via de trap de overdekte passage, trapje af en volg in verlengde het voet/fietspad. (Met kinderwagen, rolstoel enz. volg het fietspad rond het winkelcentrum. Na de oversteek rechtsaf weer op de route) Neem links de oude eikenlaan (Geologenlaantje). Langs een informatiebord over de bijzondere historie van dit groengebied met een oude Maasarm. (foto 01)

Volg dit Geologenlaantje (2 x fietssluis, weg oversteken, nogmaals fietssluis). Aangekomen bij het tweerichting fietspad tweemaal de Nieuwe Dukenburgseweg oversteken en schuin links een smal zandpad inlopen. Aan het einde oversteken links een asfaltpad op (Orangeriepad), langs een restant van voormalig Huize Duckenburg, nu restaurant. (foto 02)

Einde pad rechtsaf (Duckenburgpad), oversteken en pad vervolgen. Dan eerste pad rechtsaf, (Valckenaerpad). Na 150 meter via een houten vlonder links (Uilenbosje). Bij splitsing rechtdoor, bij tweede splitsing rechtsaf. Slingerpad blijven volgen, aan einde linksaf het Uilenbosje uit. Steek de Van Apelterenweg over, even naar links langs het fietspad en dan rechts, hier is de Ontmoetingskerk met een bijzondere herdenkingstuin waarin onder anderen overleden Dukenburgers worden herdacht. (foto 03)

Neem het net gepasseerde Snouckaert van Schauburgpad achter de kerk en wijkcentrum langs. Op kruising rechts, het Zegerspad, genaamd naar familie die boerderij op landgoed Duckenburg pachtte. Na fietssluis oversteken en tussen twee kantoorpanden door. Rechtsaf en bij de kruising links de 60e straat oversteken. Rechts van sportcentrum Apollo gym (voormalig Hara) over het fietspad lopen en vóór het skatepark linksaf een graspad in. Links is nu het Grand Canal, historisch restant van landgoed Duckenburg. (foto 04)

Hier kan men rechts het Douglasbos in, bij splitsing links om weer bij het Grand Canal uit te komen. Bij de huizen (rechts) wordt dit een verhard pad, de straat oversteken (bloemenkiosk), rechts aanhouden en links de 16e straat Meijhorst in (linkerhand weer het Grand Canal). Volg de weg langs flatcomplex de Vijverhof. Zijweg oversteken, volg nu het fietspad, steek de Staddijk (straat) over rechtdoor blijven lopen over het (tweerichting)fietspad, langs sport- en tennisvelden. Tot rechts de oprit van uitvaartcentrum Waalstede van DELA. Nu links met een wandelpad stadspark Staddijk in. Dit pad blijven volgen met aan de rechterhand het water. Na enige tijd een bruggetje over het water. (foto 05)

Rechtdoor het pad blijven volgen met steeds water aan de rechterkant. Midden in het water een niet te betreden bosgebied (het Vogeleiland). Bij splitsing rechtsaf, links de natuurspeeltuin Speeldijk. (foto 06)

Na de speeltuin links is Trainingscentrum Michi gevestigd, met horecagelegenheid. Het Gerrit Schultepad oversteken (foto 07) rechtdoor blijven gaan met steeds het water rechts. Aan het einde het park Staddijk uit en rechtsaf over de Staddijk(straat).

Ga dan voor de verkeerslichten linksaf het Schlingemannpad in. Dit is een historische bomenlaan, vernoemd naar een van de vroegere bewoners van landgoed Duckenburg. Aan het einde rechtsaf, steek de Van Boetbergweg over en ga linksaf. Na 60 meter, bord fietsroutenetwerk, rechtsaf. Ga links, rechts tussen de flatgebouwen door naar winkelcentrum Weezenhof. Hier even naar links en de eerste straat rechts (bij bord Weezenhof 51-00). Deze straat (Weezenhof 53 en 54 straat) uitlopen tot de bushalte. Neem het tweede pad links (bij hondenpoepbak).

Volg het pad en de stoep langs de parkeerplaatsen met steeds het groen aan de rechterhand. Na een lantaarnpaal met een AED-sticker schuin rechtdoor over het trottoir, Weezenhof 82-37 t/m 82-65. Na huisnummer 82-65 en lantaarnpaal WY022 scherp linksaf gaan, een graspad op. Helemaal rondom de vijver rechts van u blijven lopen op het graspad. Dit pad komt uit bij het natuurgebied Hatertse Broek (Vogelzang). Voorbij het bord van Geldersch Landschap en Kasteelen rechtsaf. Aan het einde linksaf, een bomenlaan met aan beide zijden grasvelden. (foto 08).

Aan het einde, na het passeren van een bankje, linksaf. Dit brede pad, met een bocht naar rechts en links, blijven volgen. Bij een viersprong met links een bankje rechtdoor langs de betonfabriek. Voor het witte hek van het Geldersch Landschap scherp linksaf gaan, Hierna de eerste mogelijkheid rechtsaf. Afslag rechts nemen over een tegelpad langs Weezenhof 71-45. Hierna rechtsaf en rechtdoor blijven lopen over een tegelpad. Aan het einde linksaf, 68e straat. Voetpaden langs de huizen blijven volgen met rechts van u een grasveld, parallel aan een watergang en de Westkanaaldijk. Bij Weezenhof 61e straat aangekomen linksaf, en dan rechtsaf de 63e straat in. Dit wordt de 92e straat, de asfaltweg oversteken en rechtsaf het fietspad volgen. Dit fietspad volgen tot de eerste kanaalbrug. Linksaf onder de brug door, vrijliggend fiets- en wandelpad op. Wanneer het fiets- wandelpad naar links afbuigt, zelf tussen afvalbak en verkeersbord rechtdoor een smal onverhard pad op tussen fietspad en kanaal. Dit pad blijven volgen met af en toe vrij zicht op het Maas Waalkanaal. (foto 09)

Volg het onverharde pad en vervolgens het fiets- en wandelpad en ga onder de kanaalbrug door. Bij een boom midden op het fietspad linksaf naar beneden, oversteken en rechtdoor de Teersdijk op. (foto 10)

 Deze voormalige hoofdverbindingsweg tussen Nijmegen en Wijchen helemaal uitlopen, negeer alle zijpaden en zijwegen. Aan het einde bij het rode tweerichting fietspad rechtsaf.

Je bent weer bij het winkelcentrum Dukenburg, en passeert dezelfde traverse als aan het begin van de wandeling. Eindpunt bereikt bij station Dukenburg.

 

Bericht juli 2020

menu