‘Groen 2024: jaar van het Bos’

Het jaar 2024 is speciaal, want het is uitgeroepen tot het jaar van het bos. Niet zomaar. Maar omdat in 2024 Staatsbosbeheer jarig is: 125 jaar oud. Daarom is er dit jaar extra aandacht voor Staatsbosbeheer en de Nederlandse bossen. Struinbulletin onderstreept dit groene bosjaar met drie mooie boswandelingen die de lezer gratis kan aanvragen.

Bosje op de stuwwal Wolfskuil

Er is nauwelijks nog bos in Nederland. Nog geen 10 procent van de bodem. De provincie Gelderland is daarbij een grote positieve uitschieter, met daarbinnen vooral het bosrijke Rijk van Nijmegen. Maar deze bossen zijn vaak, vanwege bosbouw, tamelijk enkelsoortig samengesteld. De biodiversiteit ervan is daarom zeer laag. Daaraan wordt gewerkt door de kap van percelen met dezelfde boom. Daarna kan een mix van vooral loofboom zich ontwikkelen tot een mooi samengesteld bos met lege plekken. Maar dat duurt wel weer twintig tot veertig jaar.

Feestje van Staatsbosbeheer

Het jaar 2024 is dus het jaar van het bos. Een evenement speciaal van Staatsbosbeheer. Niet van Natuurmonumenten of van de Landschappen zoals Gelders, Brabants of Limburgs Landschap. Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht. Dat was toen niet om Nederland mooie bossen te geven, maar omdat er heel veel bomen voor het hout nodig waren voor de net geopende kolenmijnen in Limburg. Niet zomaar hout, maar vooral boomstammen van de grove den. Deze stammen kraken als ze breken of versplinteren en zijn daardoor heel duidelijk hoorbaar bij het instorten van een mijngang, gestut met dennenstammen. Dus dennenhout met een signaalfunctie. Daarom zijn in het begin van de twintigste eeuw hele plantages grove den aangelegd op de toenmalige woeste gronden. Daarbij zijn vaak de grote heidevlakten omgebouwd tot bosplantages. Tot op heden heeft Staatsbosbeheer deze bosbouwfunctie, al krijgt daarbij tegenwoordig de biodiversiteit meer aandacht door het werken aan het samengestelde, biodiverse bos. Voor meer informatie verwijs ik de lezer naar de website van Staatsbosbeheer.

Drie keer struinen door het bos

Om aan te sluiten bij het thema jaar van het bos geeft Struinbulletin de lezer de mogelijkheid om drie mooie wandelroutes aan te vragen, die een heel stuk door het bos lopen.

  1. Korte struin 9: Plasmolen bos en water, 10 kilometer, rijksweg N271 Plasmolen.
  2. Korte struin 11: Voerstreek, 8 kilometer, Groesbeek, Canadese erebegraafplaats.
  3. Korte struin 20: Heumens bos, 9,5 kilometer, start St. Walrick Overasselt.

Ben je geïnteresseerd in een van deze wandelroutes, vraag die dan aan op mailadres struinbulletin@outlook.com  Daar kun je ook vragen stellen of een melding doorgeven.

Bos in de stad Nijmegen

Uiteraard is er in de stad nauwelijks bos. Wel kleine bosjes of parken met bomen. Een uitzondering is Dukenburg met zijn bosjes: Geologenstrook, Uilenbosje en Park Staddijk. Neerbosch-Oost heeft zijn Bosje van de Baron. Hatert en Grootstal hebben het Goffertpark. Lindenholt heeft zijn park de Groene Omloop. In het centrum vind je nogal wat bomen in het Valkhof en Kronenburgerpark. Oud-West heeft bos op de stuwwal bij de Wolfskuil en verderop in Hees bij het klooster aan de Graafseweg. Maar ook in Park West. Dus: wel bomen in Nijmegen, maar weinig stadsbosjes.

Wil je van echt bos genieten, dan kan dat volop in de Nijmeegse buurgemeenten. Denk aan het Groesbeeks bos, Reichswald, St. Jansberg, Overasseltse vennen, Heumense bos, Ubbergen, Beek en Berg en Dal.

Uitzicht vanaf de stuwwal Nijmegen over de Ooijpolder

Bericht juli 2024

menu