‘Gezamenlijk bouwen aan een huis in de wijk’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Oog voor elkaar vertelt over wat er gebeurt om dit mogelijk te maken. Concrete activiteiten die bewoners bij elkaar brengen en verbinden met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn. In dit artikel de schijnwerper op Huis van Weezenhof, een ruimte waar alle bewoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Een initiatief van wijkbewoners zelf. Een gesprek met Cobi, Lianne, Marc, Evi, Tineke, Peter en Carel, zeven betrokken en enthousiaste initiatiefnemers.

Huis van Weezenhof

“Er gaat een huis voor de wijk gebouwd worden; een ruimte in Weezenhof waar wijkbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

 

En we regelen dat zelf. Zonder te moeten wachten op allerlei instanties. Het kan nu!” Aldus een vliegende start van een gesprek over voor elkaar wat kunnen betekenen. Sinds begin oktober worden via Nextdoor

(www.nextdoor.nl) en Weezenhof Centraal (www.weezenhofcentraal.nl) alle Weezenhofbewoners opgeroepen om 5 november aanstaande in de Prins Clausschool te komen om met elkaar invulling te geven aan het Huis van Weezenhof, een constructie voortgekomen uit twee inspiratieavonden van een tijd geleden. Een ruimte voor alle bewoners uit de wijk, jong en oud: dat bleek een unanieme wens. Op een woensdagmorgen, vijf voor negen in Wijkcentrum Dukenburg, wordt meteen duidelijk waarom zo’n ruimte nodig is. Voor een overleg of gesprek moet je de eigen wijk uit. Er komt in het volgende uur echter veel meer op tafel. Het is Dromen over Dukenburg voorbij: de gemeente faciliteert aanschaf van een chalet, dat vanaf begin 2019 operationeel kan zijn. Concreter kan het niet.

Voor en door bewoners

Het te bouwen huis is absoluut niet nu al ‘dichtgetimmerd’. Samen bouwen betekent dat bewoners de invulling van het huis bepalen. Het chalet wordt als tijdelijke huisvesting op een centrale locatie in Winkelcentrum Weezenhof geplaatst. Tijdelijk, maar met de bedoeling dat in de toekomst een vaste ontmoetingsruimte in het vernieuwde winkelcentrum wordt gerealiseerd. Het samen bouwen zal wellicht leiden tot een andere indeling. In ieder geval is er een woonkamer als ontmoetingsruimte. Een aantal mogelijkheden is al voorgesteld. Een huiskamer waarin bewoners met elkaar een kop koffie kunnen drinken. Een plek om een vergadering af te spreken. Andere initiatieven die in de wijk opborrelen kunnen er een plek krijgen. Een mogelijkheid om gereedschappen uit te wisselen. Een centraal punt voor hulpdiensten, wijkspreekuren of wijkagent. Jongeren willen graag chillen, ouderen met elkaar praten. Ouders met kinderen willen praktische zaken met elkaar delen. Het lijkt misschien die kant op te gaan. Maar nogmaals, bewoners bepalen de (in)richting. En: ”Samen organiseren, samen genieten.

Begin 2019 stond hij er …

Enthousiasme

De zeven initiatiefnemers hebben elk een eigen reden om met volle overtuiging mee te werken aan de start. Lianne, Cobi, Marc, Evi en Tineke: “Het is een prachtige manier om mensen te leren kennen, van elkaars kennis en kunde gebruik te maken en gezelligheid te krijgen. Daardoor wordt het aantrekkelijker langere tijd hier te wonen. Mensen trekken weg als er niets gebeurt.” Carel: “Belangrijk is ook dat je het zelf met elkaar kan invullen. Dat niet over je heen wordt gerold. De gemeente ondersteunt de laatste tijd dit soort ontwikkelingen vaker.” Allen in koor: “We hopen dat anderen dit enthousiasme gaan delen. Hun schouders eronder willen zetten. Het is niet alleen door elkaar, maar ook voor elkaar. Als iedereen enthousiast is voor het idee, maar niemand ondersteuning wil bieden, bloedt het initiatief dood.” Een hartenkreet, die regelmatig terugkeert.

Kleinschalig

Het Huis van Weezenhof is een vrijwilligersinitiatief. Bij de start wordt met professionele partners samengewerkt, maar uiteindelijk komt er geen beroepskracht aan te pas. Kleinschaligheid is daarom voor zowel bezoekers als vrijwilligers erg belangrijk. Grote activiteiten schrikken mensen af en vragen te veel tijd. “We proberen het zo overzichtelijk mogelijk te houden.” In ieder geval: 5 november wordt een belangrijke dag voor Huis van Weezenhof.

 

18 mei 2019, de opening

Tekst van bericht oktober 2018

menu