‘Gewoon contact leggen’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is het netwerk ‘Oog voor Elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis in Dukenburg te vinden zijn. In dit artikel komen bewoners aan het woord: Ans Berkenhagen, Stephanie Franken en Bahreddine Amzour. Alle drie verbinden bewoners met elkaar. Drie voorbeelden van Dukenburgers met passie voor wat ze doen. Samen aan tafel in Winkelcentrum Meijhorst. Ans Berkenhagen is vrijwilliger bij Helpende Handen en mantelzorger, Stephanie Franken is vrijwilliger bij Ouder-KindCafé en Bahredinne Amzour is vrijwilliger.

Stephanie, wat is Ouder-KindCafé?

“Ouder-KindCafé biedt een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek voor alle ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij hopen ook een inloop te bieden voor ouders (met kleine kinderen) die zich door een taalprobleem geïsoleerd voelen. In basisschool De Aldenhove is elke eerste dinsdagmorgen van de maand een bijeenkomst. Van tevoren aanmelden hoeft niet. Bezoekers komen via het consultatiebureau. En door een stukje in de Dukenburger en op de Facebookpagina.” Soms ontstaat verwarring met het Ouder-Kind Centrum in Dukenburg. Die hebben een andere doelgroep en insteek. “Voor de geboorte van mijn dochter raakte ik in een isolement. Ik ben op zoek gegaan naar een zinvolle invulling om dat isolement te doorbreken.” Via opbouwwerker Ruben Allen zijn toen verbindingen gelegd met het consultatiebureau. Een vurige wens: Dat dit initiatief – voor ouders door ouders – door meer mensen gedragen wordt!

Bahreddine, wat doe je bij La Mariposa Feliz (LMF)?

“LMF is gevestigd in Winkelcentrum Meijhorst (vroegere Vingerhoed). Je kunt er zitten, iets drinken. Na een auto-ongeluk moest ik stoppen met mijn bedrijf en raakte in een isolement. LMF heeft mij goed gesteund. Door daar te zijn heb ik contact gekregen met mensen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt, maar die wel in het winkelcentrum komen om boodschappen te doen.” Bahreddine helpt ouderen en behoeftigen waar nodig en waar het kan. Ook wordt hij ingeschakeld bij overlast door jongeren in het winkelcentrum. Bahreddine kent veel mensen en veel mensen kennen hem. Voortdurend wordt hij tijdens het gesprek door voorbijgangers gegroet. Daarnaast coacht hij graag een voetbalteam van gehandicapte jongeren van 8 tot 16 jaar bij Oranje Blauw. Via een vriend is hij daarin gerold. Wel heeft hij last van discriminatie. Mensen en instanties denken regelmatig dat hij een crimineel is, terwijl hij mensen wil helpen. Dat doet pijn.

Ans, wat is Helpende Handen?

“Ik werk met veel plezier bij Helpende Handen, een initiatief waar bewoners uit Dukenburg met en zonder beperkingen elkaar maandelijks ontmoeten. Eerst koffiedrinken, daarna een activiteit en vervolgens gezamenlijk koken/eten in het wijkcentrum. Helpende Handen staat voor iedereen open. Voorbeelden van activiteiten zijn vrijwilligerswerk in De Orangerie, mantelzorg, wandelen met bewoners, meegaan naar huisartsen of andere medische voorzieningen, boodschappen doen.” De HAN (Ad den Dekker) heeft geholpen bij de oprichting. Stagiaires leveren ondersteuning. Verder is ze zeer betrokken bij mantelzorg.

Isolement aanpakken

Alle drie in koor: “Het grote probleem is: Dukenburg is zó gebouwd dat je elkaar niet zomaar ontmoet. Isolement geldt voor alle leeftijdsgroepen. Er zijn veel organisaties in Dukenburg, maar de weg daarnaartoe is onbekend. We helpen graag een extra zetje te geven.” Daarnaast zijn kleinschalige ontmoetingsplekken volgens alle drie erg belangrijk. Grootschalige centra, zoals het wijkcentrum, schrikken af. “Hopelijk wordt Dromen over Dukenburg nu wel gerealiseerd.” Bij alle voorbeelden die tijdens het gesprek over tafel gaan, komt naar voren hoe belangrijk het is contact met elkaar te maken. Een ontmoetingsruimte maakt dat makkelijker. Een bewijs daarvoor is dit aanstekelijke gesprek aan de keukentafel in Winkelcentrum Meijhorst met Ans, Bahreddine en Stephanie, drie mooie voorbeelden van Dukenburgers (bij elkaar gebracht door Ruben Allen) met ‘Oog voor Elkaar’.

Bericht maart 2018

menu