‘Geslaagde lunch elkaar ontmoeten’

Al een aantal jaren zijn de mensen van het project ‘Elkaar Ontmoeten’ bezig om op allerlei manieren in contact te komen met wijkbewoners die behoefte hebben aan meer contacten, die dus eigenlijk een klein netwerk hebben. Deze contacten komen op allerlei manieren tot stand. Soms komen er vragen van professionals met het verzoek bepaalde wijkbewoners eens te bezoeken. Soms komen we als projectleden zelf in gesprek met wijkbewoners tijdens allerlei activiteiten en ontdekken dan vaak de behoefte aan meer contact.

Meedoen aan activiteiten

Vanuit het project bezoeken we altijd in eerste instantie de mensen thuis. In één of meerdere gesprekken proberen we dan te achterhalen waaraan men behoefte heeft en bespreken we hoe we dat samen kunnen aanpakken. We hebben de afgelopen jaren een goed beeld gevormd van wat er allemaal in Dukenburg voor activiteiten zijn. En dat is heel veel. Dikwijls kunnen we wijkbewoners dan ook vrij gemakkelijk introduceren bij een bepaalde activiteit waaraan men graag zou willen meedoen. We gaan altijd zelf mee bij de eerste introductie. Op deze wijze hebben we nu vanuit het project met ruim zestig wijkbewoners regelmatig contact. Deze zestig bekenden zijn allemaal benaderd met de vraag of ze aan een zondagse lunch mee zouden willen doen. Er hebben zich ruim veertig mensen aangemeld.

De lunch

Zondag 4 juni was het dan zo ver. Deze veertig gasten hebben die middag een uitgebreide luxe lunch geserveerd gekregen in het atrium van Wijkcentrum Dukenburg. Met hulp van een grote groep vrijwilligers is er iets bijzonders van gemaakt. Uit de ontvangen reacties bleek dat één en ander erg gewaardeerd werd. Mooi was ook om te constateren dat er onderling allerlei nieuwe contacten tot stand kwamen.

Informatie project ‘Elkaar Ontmoeten’, mail: elkaarontmoetendukenburg@gmail.com

Bericht juli 2023

menu