‘Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022’

 

Heldere antwoorden nodig van kandidaat-raadsleden over aanpak woningnood.

Ze komen er weer aan: de verkiezingen voor onze gemeenteraad. Op 14, 15 en 16 maart aanstaande. Iedereen kent natuurlijkopmerkingen als: “Wat heeft Dukenburg hieraan? Ze vergeten ons. Mooie woorden, maar ná de verkiezingen blijft er weinig van over.” En: “Je moet gaan stemmen, anders wordt er zonder jou over jou beslist en dan moet je niet zeuren.” Dukenburg wordt een hot spot bij aanpak woningnood. Uitwerking ontbreekt

Na deze inleiding vraagt u waarschijnlijk: moet ik écht verder lezen? Eigenlijk wel. Dukenburg is namelijk een hot spot geworden bij de aanpak van woningnood in Nijmegen. Dukenburgers merken dat al een tijd. Kinderen moeten langer thuisblijven. Verhuiscoaches die willen helpen bij verhuisplannen. Senioren die kleiner willen wonen. Steeds hetzelfde antwoord: er is geen (betaalbaar) alternatief. “De woningnood moet snel worden opgelost”, wordt voortdurend geroepen. Er zijn grootse plannen. Door een zogenaamde Crisis- en Herstelwet krijgt Dukenburg hierbij zelfs een speciale behandeling. Maar de uitwerking? Juist dat ontbreekt

Twee soorten veranderingen

  Het gaat ruwweg om twee soorten veranderingen: woningen worden gemoderniseerd én er komt nieuwbouw. Al dan niet na sloop of door bouw in ‘loze’ ruimtes. Dat eerste punt lijkt prachtig: daar heeft Dukenburg jaren voor geijverd. Maar het venijn zit in het tweede punt. Dukenburg moet een belangrijke rol gaan spelen in de oplossing van woningnood voor de héle stad. Als oudere woningen hier worden gesloopt, moet een ander soort nieuwbouw daarvoor in de plaats komen. Met name voor starters en senioren uit héél Nijmegen. Er komt hier een groot aantal duurdere (‘middelduur’) appartementen. Vooral hoogbouw. Ook worden corporatiewoningen verkocht. Maar nogmaals: een heldere uitwerking ontbreekt.

Waarom opeens deze haast?

Burgemeester Bruls zette in zijn nieuwjaarstoespraak de toon. Volgens een artikel in de Gelderlander noemt hij als uitdaging voor 2022: “Het durven te kiezen als het gaat om bouwen, ook al is daar niet iedereen blij mee op sommige plekken. De woningbouw dreigt te verzanden in oeverloze discussies over belangen, inspraak, procedures en bouwwensen.” D66 sluit zich in haar verkiezingsprogramma daarbij aan: “Vooral de hoogte in, om zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen.” En speciaal voor onder andere Dukenburg stelt D66: “Loze ruimtes en een verouderd woningaanbod bieden kansen. Corporaties mogen woningen verkopen en in de markt zetten voor zelfbouwprojecten.” Om daarmee “een ander publiek de wijk in te trekken.” Andere partijen laten zich daarover tot nu toe nog niet zo duidelijk uit.

Breekijzers?

Die Crisis- en Herstelwet heeft gezorgd voor geld, maar ook voor middelen die als een breekijzer kunnen dienen om procedures te versnellen. In het ontwerpbestemmingsplan Dukenburg wordt er een aantal genoemd. (Zie het artikel over Hot items in het ontwerpbestemmingsplan Dukenburg in de vorige Dukenburger.) De nieuwe wijkaanpak – met name gebiedstafels – lijkt vermoedelijk ook zo’n breekijzer. Je zet bewoners, corporaties, overheid et cetera bij elkaar aan tafel, de conclusies zet je op stickers en/of mail en je hebt aan inspraak voldaan. Die kant lijkt het tenminste een beetje op te gaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Stemmen tellen

Kan iedereen hier blijven wonen?

Daarover zeggen alle partijen weinig tot niets. Sommige partijen noemen percentages voor sociale huurwoningen bij nieuwbouw. Maar dan duikt regelmatig het woord ‘middelduur’ weer op. Garanties dat iedereen het financieel vol kan houden hier te blijven wonen, zijn er niet.

Heldere antwoorden nodig

De woningnood in Nijmegen is niet zomaar op te lossen. Er zijn veel vragen. Roepen dat bestuurders weg moeten helpt niet. Heldere antwoorden krijgen van (toekomstige) raadsleden wél. Bijvoorbeeld: hoe denken ze over woningbouwplannen hier? Is zoveel hoogbouw echt nodig? Wat houdt die speciale aanpak voor Dukenburg in? Hoeveel groen wordt er opgeofferd? En vooral: kan iedereen hier wel (betaalbaar) blijven wonen? Moet men plaats maken voor anderen? Wat is dan het alternatief? Tenslotte: hoe denken ze over de toekomstige rol van bewoners bij deze plannen?

Vragenstellen kan ook online, als corona roet in het eten gooit. Ook individueel. De meeste partijen hebben e-mailadressen of contacttelefoonnummers op hun websites staan.

Bericht februari 2022

menu