‘Gemeente zoekt nieuwe exploitant Zwembad Dukenburg’

Stichting Zwembad Dukenburg (SZD) stopt vanwege financiële problemen met de exploitatie van Zwembad Dukenburg. Dit is de gemeente met de stichting overeengekomen. De gemeente zoekt nu een partij die de bedrijfsvoering van het zwembad voor maximaal 5 jaar overneemt. Met dit besluit wil de gemeente ervoor zorgen dat Zwembad Dukenburg voor bewoners open kan blijven tot het nieuwe zwembad in Winkelsteeg opengaat.

Volgens wethouder sport, Jean-Paul Broeren wil de gemeente Nijmegen er alles aan doen om het zwembad voorlopig open te houden: ‘We gaan voor een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook in november 2022 aan de gemeenteraad gezegd de zwembaden open te houden tot het nieuwe zwembad open is. “We gaan een nieuwe partij vinden die het stokje van stichting Zwembad Dukenburg overneemt zodat inwoners in het zwembad kunnen blijven zwemmen.”

Nieuwe uitbater

De gemeente beëindigt de huur- en subsidierelatie met SZD en selecteert zo snel mogelijk een nieuwe exploitant voor Zwembad Dukenburg. De geplande overgang naar de nieuwe uitbater is op 1 februari 2024.

Personeel Zwembad Dukenburg

De medewerkers die nu in loondienst zijn bij SZD behouden hun contract en komen in dienst van de nieuw te werven exploitant.

Financiële problemen Stichting Zwembad Dukenburg

Een onafhankelijk accountant heeft in augustus 2023 een rapport gemaakt van de financiële situatie van SZD. Uit het rapport blijkt dat de financiële situatie van SZD onhoudbaar is, waarmee de continuïteit van het zwembad in gevaar komt. De huurachterstand van bijna € 200.000 bij de gemeente hoeft de stichting niet aan de gemeente terug te betalen. De gemeente ziet geen mogelijkheid om de huur te verhalen op SZD.

Veel geld gekost

Een hard gelag. Eerst een grote aktie om het bad open te houden. Dan een overname met bedenkingen. Veel problemen met directie en bestuur. En dit is het resultaat. Waarschijnlijk gaat Sportfondsen de rest, tot de verhuizing naar de Winkelsteeg, behartigen. Dit heeft heel veel geld gekost. Een doorbetaalde bedrijfsleider die vervroegd met pensioen moest om de rust terug te krijgen. Maar dat niet alleen. Veel oud personeelsleden hebben, al dan niet onder druk, een andere werkomgeving gezocht.

Bericht december 2023

menu