‘Gemeente heft afdeling Wijkmanagement op‘

‘Gebiedstafels’ moeten die gaan vervangen lezen we in een e-mail die de gemeente heeft gestuurd naar talloze bewoners en hun organisaties in Nijmegen. Alle medewerkers van de afdeling Wijkmanagent hebben een andere functie gekregen of krijgen die per 1 september 2021. Wie de nieuwe contactpersonen in de gemeente zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Dukenburgs eerste wijkmanager Eric van Ewijk

Maandenlang intern besproken

Deze reorganisatie is intern maandenlang besproken. Er mocht niets over naar buiten komen. Toch gebeurde dat. De wijkmanager van stadsdeel Oud-West (Waterkwartier en Wolfskuil vertrok. Onze collega’s van de Wester vroegen de gemeente of ze vervangen zou worden. Het antwoord was: “Nieuwe manier van werken in de wijken. Als gemeente willen we de manier waarop we ons werk voor de wijken hebben georganiseerd versterken. Zodat we dat werk nog beter, vraaggerichter en efficiënter kunnen doen, in samenwerking met de bewoners en partners in de wijken. Hiervoor ontwikkelen we dit jaar in de praktijk een nieuwe werkwijze. Hoe die er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend. Wel is duidelijk dat we het wijkgericht werken volledig onderbrengen bij de inhoudelijke afdelingen en Wijkmanagement als aparte afdeling ophoudt te bestaan. Dat is de reden dat de wijkmanager van Oud-West/Wolfskuil nu niet wordt vervangen. En dat we in Oud-West als eerste zullen starten met een nieuwe manier van werken. In de komende weken wordt duidelijk hoe, inclusief de nieuwe contactpersonen voor de wijk. Voorop staat dat de bewoners en professionals duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden.”

Mail naar de burgers

  Verder liet de gemeente niets weten. Her en der kregen ambtenaren en bestuurders vragen, maar antwoorden kwamen niet. Tot de eerste dag van het zomerreces van de gemeenteraad. Toen verscheen de volgende mail in talloze mailboxen: ‘Beste relatie, Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.

Wat verandert er?

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan.

Gebiedstafels.

Vanuit de inhoudelijke afdelingen gaan we werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de praktijk.

Wat betekent dit voor u?

Voorop staat dat bewoners en professionals tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan komen, hoort u eind augustus van ons. “Tot 1 september kunt u contact opnemen met wijkmanagement via het centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl of telefoonnummer: 024-329 29 28.”

Meer informatie.

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl

“We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken. Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/uw organisatie vorm blijven geven aan onze samenwerking.”

Dat was het. Maandenlang intern overleg. De burgers op de eerste dag van de vakantie inlichten en daarna stil zijn.

Het zal niet verbazen dat hier meteen over gemopperd werd. Zie bijvoorbeeld de volgende twee columns van Toon Kerssemakers en Janwillem Koten.

Manon Karssen tot 1 september 2021 wijkmanager van Dukenburg

Bericht augustus 2021

menu