‘Gemeente begint met aardgasvrij Dukenburg’

Gemeente begint met aardgasvrij Dukenburg

De gemeente gaat snel aan de slag met warmtetransitie in het grootste deel van Dukenburg. Het stadsdeel moet aardgasvrij worden. Dit geldt voorlopig niet voor Weezenhof en Staddijk.

Op 19 juni hebben B en W hun warmtevisie vastgesteld. De gemeente Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Om dat te bereiken moeten bijna 80 duizend woningen en andere gebouwen in dat jaar aardgasvrij zijn. De weg hiernaartoe gaat wijk voor wijk. B en W schrijven: ‘Voor heel Nijmegen hebben we gekeken op welke plek welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is, waarbij de betaalbaarheid voor de eindgebruiker centraal staat.

 

Op basis van de laagste transitiekosten per buurt, planningen van ons en onze partners en bestaande initiatieven in de stad is een keuze gemaakt voor de wijken en gebieden waar we de komende jaren aan de slag gaan met de warmtetransitie. Dit zijn stadsdeel Dukenburg, Hengstdal, Bottendaal, Hatert en het stationsgebied van Heijendaal. Wij streven ernaar in deze gebieden uiterlijk 2035 aardgasvrij te zijn.’ ‘Uiteindelijk gaat de warmtetransitie over mensen en hun leefomgeving’, vervolgen B en W. ‘Daarom betrekken wij bewoners, zowel huurders als particuliere woningeigenaren, in de ontwikkeling en uitvoering. Maar ook betrekken we andere partijen in de gebouwde omgeving, zoals winkels, scholen en kantoren, voor de beste oplossingen voor de verduurzaming van hun wijk of buurt. Dit betekent dat we in een wijk alle energiegebruikers betrekken.’

Dukenburg

Volgens het B en W-verhaal bestaat Dukenburg ‘uit de wijken Tolhuis, Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Aldenhof en Malvert.’ Volgens de warmtetransitiekaart in de nota zijn de zes genoemde Dukenburgse wijken ‘kansrijke gebieden’. Daar wordt vóór 2020 gestart. Weezenhof en Staddijk zijn ingedeeld in de categorie ‘overige gebieden / starten na 2030’. In de beschrijving van Dukenburg stellen B en W: ‘In de jaren 60 en 70 is dit stadsdeel ontwikkeld als ruim en groen toevluchtsoord voor Nijmegenaren uit de verouderde, krappe volkswijken. Hier wilde je graag wonen, in een ruime en betaalbare woning met een grote tuin, veel openbare ruimte en alle dagelijkse voorzieningen als openbaar vervoer, scholen, winkels en sportfaciliteiten binnen handreik. Maar nu, 50 jaar later, staat Dukenburg vooral bekend als aandachtsgebied, met veel kwetsbare bewoners, en heeft het een negatief imago.’

Warmtenet

De huurwoningen in Dukenburg zijn in de afgelopen jaren grotendeels gerenoveerd. Op dit moment vinden de laatste renovaties plaats, onder andere Zwanenveld 40’er en Meijhorst 50’er straten. In het laatste project worden de woningen nu al aardgasvrij gemaakt. Alle gerenoveerde huizen zijn geïsoleerd, meestal tot energielabel B of C. B en W willen dat alle woningen energielabel B krijgen. Sinds 2015 heeft Nijmegen een warmtenet. Restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt om 14 duizend huizen in Oosterhout en Lent van warmte te voorzien. De gemeente wil dit net uitbreiden. Volgens haar analyse zijn in Dukenburg vooral Lankforst en Meijhorst kansrijke gebieden. Dat zou tussen 2020 en 2025 kunnen gebeuren. Dan worden de gas- en waterleidingen toch al vervangen. B en W sluiten het hoofdstuk Dukenburg af onder het kopje Onze opgave. Hier staat letterlijk: ‘In Dukenburg gaan we aan de slag, samen met woningcorporaties, netbeheerder, energieleveranciers en vanuit de gemeente voor zowel de opgave boven als ondergronds. Voor het aardgasvrij maken van (delen van) Dukenburg wordt gekozen voor een integrale gebiedsaanpak. Deze aanpak hebben we getypeerd als stadsvernieuwing 2.0. Gelet op de specifieke kenmerken en problematiek in dit stadsdeel willen we de bestaande woonwijken transformeren naar toekomstbestendige woongebieden. Met een integrale gebiedsgerichte benadering wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen. We benutten de investeringen in het aardgasvrij maken van het vastgoed om tevens sociale en economische doelen te realiseren, zoals het creëren van banen, het verbinden van bewoners, het reduceren van woonlasten, het vitaal houden van het aanbod maatschappelijke en economische voorzieningen en het bieden van een goede kwaliteit van leven voor alle generaties.’

Veel is dus nog onduidelijk. Dit najaar begint de gemeente met voorlichting aan en overleg met inwoners van Dukenburg.

Kaart: gemeente Nijmegen

Bericht oktober 2018

menu