‘Gekleurde flats Zwanenveld worden opgeknapt’

Markant zijn ze voor Zwanenveld, de ‘gekleurde flats’ van woningcorporatie Talis. Bijna vijftig jaar staan ze er nu. Het was de eerste hoogbouw van de wijk, al snel gevolgd door hoogbouw langs het Maas- Waalkanaal en boven winkelcentrum Dukenburg. Begin deze eeuw kwamen er de zwarte flats aan het Spijkerhofplein bij.

Groot onderhoud

Het complex heeft 225 appartementen in vier woonblokken aan de 20e, 21e, 22e – 60e, 61e  – 70e, 71e en 72e straat Zwanenveld. In de komende jaren, eind 2024, 2025 is de verwachting, zal aan dit complex onderhoud plaatstvinden. Het ziet er nu naar uit dat een aansluiting op een stadswarmtenet (voorlopig) niet doorgaat. De woningen krijgen een eigen verwarmingsketel. Wel wil men bepaalde aanpassingen in het werk tegelijk meenemen, zoals het boren van de doorvoerkanalen.

Modernere uitstraling

Inmiddels zijn bewoners geïnformeerd wat het renovatieproject in grote lijnen inhoudt. Hiervoor zijn twee informatieavonden geweest in juli. Naast de belangrijke punten over het groot onderhoud, isolatie en hoe verder met de verwarming en warmwatervoorziening, ging het hierbij ook om de uitstraling van de gebouwen. Met meer glas wil men bijvoorbeeld de ingangspartijen moderniseren. Deze plannen met de aanvullingen naar aanleiding van de gesprekken met bewoners worden dan door de architect verder uitgewerkt.

Bericht september 2023

menu