‘Geen enkele reden tot paniek voor nultarief wijkcentra’

Aldus de reactie van wethouder Bert Velthuis op onder anderen de berichtgeving in de Dukenburger.

Klik hier voor “Staad in zwaar weer”

Verschillende wijkclubs hebben via de Gelderlander laten weten dat het de doodsteek voor hen zou betekenen als het nultarief voor wijkcentra niet meer zou gelden voor de laagdrempelige cursussen en activiteiten die zij aan wijkbewoners aanbieden. Volgens SP-wethouder Bert Velthuis is er “geen enkele reden tot paniek.” Velthuis: “We zijn op dit moment bezig met een inventarisatie, tot 1 januari (2021?, red.) verandert er sowieso helemaal niks, en ik garandeer dat ook na 1 januari alle clubs gewoon doorkunnen.”

Het StAAD-politiek debat heeft al eerder ‘zwaar-weer’ voor wethouder Velthuis opgelevertd

 

Het beleid van het nultarief voor wijkcentra is sinds 1986 hetzelfde en het is de bedoeling dat hier helemaal niets aan verandert: voor niet commerciële wijkgebonden bewonersactiviteiten geldt het nultarief, wordt er een cursusleider betaald dan geldt het basistarief, en voor commerciële activiteiten geldt het normale tarief. In de praktijk wordt hier echter heel verschillend mee omgegaan: het ene zangkoor betaalt wel huur voor wijkcentrum en het andere niet, terwijl er in beide gevallen een dirigent een onkostenvergoeding krijgt.

Velthuis: “Uitgangspunt is: gelijke monniken, gelijk kappen. We zijn nu aan het inventariseren hoeveel clubs en cursisten volgens de huidige regels ten onrechte het nultarief krijgen en hoeveel clubs in vergelijkbare situatie wel het basistarief betalen. Dat kan betekenen dat een aantal clubs straks wel huur moeten betalen en dat we ze daarvoor (extra) subsidie gaan geven. In een enkel geval gaan misschien de cursusgelden omhoog. Blijkt uit de huidige praktijk echter dat het grootste deel nu al het nultarief heeft en een enkeling wel huur betaalt, dan is er weer meer voor te zeggen om de regels voor het nultarief op te rekken. Dat is dan de eenvoudigste en goedkoopste manier om laagdrempelige cursussen en activiteiten te subsidiëren.”

“Er is op dit moment geen enkele reden tot paniek”, zegt Velthuis: “Er is nog niks besloten, er gebeurt nog niks, en er verandert nog niks. We inventariseren nu alleen maar hoe de huidige regels in praktijk werken en wat het betekent als deze regels correct en eenduidig op iedereen worden toegepast. Daarna gaan we kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. We zijn daarover met verschillende clubs in gesprek. Wij hebben hart voor onze bewoners en staan pal voor alle activiteiten en cursussen in het wijkcentrum. Ik garandeer dat we met een goede oplossing komen waar alle clubs goed mee uit de voeten kunnen.”

Vervolg in de komende Dukenburgers of hier de website, dat is zeker!

Bericht 23 september 2020

 

menu